Menu

Serwis

Jeśli chcesz wysłać do serwisu Megger urządzenie do kalibracji lub naprawy, wypełnij i wyślij  Formularz zgłoszenia serwisowego. Sprzęt przesłany bez wypełnionego i podpisanego formularza serwisowego będzie obsługiwany w ostatniej kolejności.

Zapoznaj się z dokumentem Ogólne warunki sprzedaży oraz świadczenia usług serwisowych

 

W przypadku dalszych pytań dotyczących serwisu prosimy o kontakt:

Megger Sp. z o.o.

ul. Słoneczna 42 A

05-500 Stara Iwiczna

T: +48 22 2 809 808

E: info.pl@megger.com 

 

 

Typ zwrotu: