Menu

MFT1845+

Wielofunkcyjny miernik instalacji

  • Badania stacji ładowania pojazdów elektrycznych*
  • Udoskonalona metoda pomiaru impedancji pętli zwarcia TrueLoop™ bez wyzwalania zabezpieczeń
  • Pełen zakres badań instalacji 1- i 3-fazowych
  • Pomiary wyłączników RCD 1- i 3-fazowych o prądzie od 10 mA do 1 A
  • Pomiary wyłączników RCD 1- i 3-fazowych o prądzie zadziałania od 10 mA do 1 A
  • Pomiary uziemień oraz pomiary rezystancji bez elektrod pomocniczych**
  • Łatwy wybór typu pomiaru dzięki kolorowym oznaczeniom
  • Obsługa oburęczna
  • Pamięć wewnętrzna i moduł komunikacyjny Bluetooth®
  • Kategoria przepięciowa EN61010 CAT IV i wytrzymała obudowa w klasie IP54

MFT1845+ oferuje szeroki wachlarz funkcji, zaprojektowanych dla wszelkich badań instalacji elektrycznych, a także pomiarów obwodów niskonapięciowych i realizacji unormowanych scenariuszy pomiarowych w sieciach dystrybucyjnych. MFT1845+ jest certyfikowany w kategorii CAT IV 300 V wg normy IEC 61010 do bezpiecznego podłączenia w sieci niskiego napięcia układów 1- i 3-fazowych. 

Ulepszona technologia pomiaru impedancji pętli TrueLoop™

MFT1845+ wyposażono w nową technologię pomiaru impedancji pętli bez wyzwalania zabezpieczeń, która:
 Zapobiega wpływowi obecności zabezpieczeń RCD na końcową wartość impedancji pętli
 Umożliwia wykonywanie pomiarów bez wyzwalania zabezpieczeń w czasie poniżej 8 sekund.
Metoda ta umożliwia również pomiary impedancji pętli przy wyłącznikach różnicowo-prądowych typu AC oraz A 10 mA.

Nowy „wskaźnik pewności” – opatentowana analiza pomiarów

Oprócz technologii pomiaru impedancji pętli bez wyzwalania zabezpieczeń, urządzenie wyposażono we „wskaźnik pewności”. Jako, że wartość impedancji pętli istotnie zależy od zakłóceń. W obwodzie, wskaźnik pewności wskazuje stopień precyzji, z jaką zmierzono impedancję pętli. Zastosowanie cyfrowego wskaźnika w postaci łuku do przedstawienia poziomu precyzji umożliwia ciągłą obserwację i dopasowanie do sytuacji, gdy pojawia się zakłócenie, dzięki czemu znakomicie wzrasta dokładność
i powtarzalność pomiarów.
 

Nowa funkcja przeprowadzania badań stacji ładowania pojazdów elektrycznych

MFT1845+ oferuje przeprowadzenie automatycznej sekwencji pomiarowej wyłączników RCD stacji ładowania pojazdów elektrycznych, włączając w to test wyłączników DC o prądzie wyzwalania 6 mA*. Wyniki pomiarów można zapisać w pamięci celem późniejszej analizy.