Menu

Seria MFT1800

Wielofunkcyjne mierniki instalacji

  • Oznaczone kolorami funkcje i zakresy pomiarowe oraz duży, czytelny ekran LCD z podświetleniem ułatwiają pomiary
  • Dwu- oraz trzyprzewodowy pomiar impedancji pętli zwarciowej obwodów chronionych wyłącznikami różnicowoprądowymi (RCD)
  • Badanie wyłączników RCD typu B i trójfazowych bez przewodu ochronnego w zastosowaniach przemysłowych
  • Pomiary rezystancji uziemienia metodą techniczną 3–przewodową oraz metodą cęgową bez uziomów pomocniczych
  • Wewnętrzna pamięć i komunikacja Bluetooth
  • Kategoria pomiarowa CAT IV (EN61010) i klasa szczelności IP54

Seria mierników wielofunkcyjnych MFT1800 składa się z trzech modeli przyrządów przeznaczonych do badań instalacji elektrycznych niskiego napięcia według zaleceń normy IEC 60364. Mierniki wyposażone są we wszystkie funkcje konieczne do przeprowadzenia wszechstronnych badań instalacji stałych w budynkach mieszkalnych, użytkowych, przemysłowych oraz wydania świadectwa zgodnie z normą PN–EN 61557

Dokumentacja produktu
Quick start
Quick start - MFT1701 and MFT1800