Menu

SmartFuse 250

Monitorowanie zasilania i lokalizacja uszkodzeń w sieciach niskiego napięcia

 • Monitorowanie zasilania w czasie rzeczywistym z analizą prądu i napięcia
 • Wczesne rozpoznanie anomalii zasilania
 • Wyprzedzające ostrzeżenia o krytycznym przeciążeniu sieci
 • Automatyczne przywracanie zasilania
 • Poprawa wskaźników ciągłości zasilania poprzez obniżenie częstości przerw i czasu przerwy odbiorcy
 • Odporność na chwilowe przetężenia do 9 kA
 • Lokalizacja miejsca uszkodzenia kabla bez przerwy w zasilaniu

SFC250 jest wielofunkcyjnym systemem łączącym funkcje samoczynnego wyłącznika i urządzenia monitorującego parametry sieci zasilającej.

Cechy i funkcje systemu SFC250:

 • Zastępuje standardowe samoczynne wyłączniki HRC i jest zgodny z podstawami bezpiecznikowymi NH02 i NH03
 • Monitoruje natężenie i napięcie prądu w czasie rzeczywistym
 • Raportuje zdarzenia poprzez sieć komunikacji mobilnej (GSM, 3G, Wi-Fi) lub lokalną sieć komputerową LAN
 • Ostrzega z wyprzedzeniem o krytycznym przeciążeniu sieci
 • Może być zaprogramowany do samoczynnego ponownego załączania zasilania
 • Korzystając z wbudowanego algorytmu, dostarcza dokładnych danych wykorzystywanych do lokalizacji uszkodzeń
 • Pozwala na zlokalizowanie uszkodzeń kabla baz wyłączania odbiorców
 • Za pośrednictwem wbudowanego modułu GPS informuje użytkownika, w której sekcji sieci zainstalowano urządzenie SFC250
Dokumentacja produktu
Karta katalogowa
Karta katalogowa- SmartFuse
Instrukcja obsługi
User guide - SmartFuse 250
Instrukcja obsługi
User guide - SmartFuse 250
SmartFuse 250
SmartFuse 250 Firmware
SFC250_FIRMWARE_2162.zip
54,2 MB | 14-08-19