Menu

DLRO200

Mikroomomierz 200 A

  • Kompaktowe urządzenie o masie nieprzekraczającej 15 kg
  • Prąd pomiarowy w zakresie od 10 A do 100 A
  • Maksymalna rozdzielczość na poziomie 0,1 µΩ
  • Pamięć wewnętrzna umożliwiająca zapis do 300 wyników pomiarów i notatek
  • Port RS232 umożliwiający pobieranie zapisanych wyników lub ich drukowanie w czasie rzeczywistym
  • Urządzenie dostarczane wraz z przewodami pomiarowymi o długości 5 metrów i oprogramowaniem

Urządzenie DLRO200 marki Ducter™ od firmy Megger mierzy rezystancję w zakresie od 0,1 µΩ do 1 Ω przy wysokim natężeniu. Ten wszechstronny przyrząd umożliwia pomiar natężenia prądu w zakresie od 10 A to 200 A w zależności od rezystancji obciążenia i napięcia zasilającego. Duży ekran LCD wyświetla wszystkie parametry i wyniki pomiarowe. Historia pomiaru „Ducter”. Od ponad 100 lat mianem pomiaru „Ducter” określa się proste badania pomiarowe bardzo małych rezystancji kontaktowych. Nazwa „Ducter”, która jest nadal używana jako nazwa handlowa, została początkowo nadana omomierzom małych rezystancji produkowanym przez firmę Megger. Nazwa „Ducter” została zarejestrowana przez firmę Megger w czerwcu 1908 roku. Od tego momentu pojęcie „Ducter” zyskało rangę standardu branżowego.