Menu

BITE3

Miernik impedancji akumulatorów

  • Diagnostyka kondycji ogniw ołowiowo-kwasowych o pojemności do 2000 Ah
  • Pomiar online wraz z oceną stanu ogniwa na poziomie Akceptacja/Ostrzeżenie/Brak akceptacji
  • Pomiar impedancji, oporu między połączeniami i napięcia ogniw
  • System operacyjny Windows CE z 32 MB pamięci
  • Pomiar prądu zmiennego i prądu tętnień
  • Wbudowanie oprogramowanie do zarządzania danymi PowerDB LITE

BITE3 marki Megger to urządzenie służące do pomiaru impedancji akumulatorów. Pozwala na określenie kondycji ogniw ołowiowo-kwasowych o pojemności do 2000 Ah na podstawie badania kluczowych parametrów. BITE3 mierzy impedancję ogniw, opór między połączeniami i prąd tętnień. Jest to pierwsze urządzenie na rynku służące do badania właściwości akumulatorów, które jednocześnie mierzy prąd zmienny i zawartości harmoniczne prądu tętnień. Ponadto wyposażone jest we wbudowany analizator widma ukazujący zawartości harmoniczne prądu tętnień. 

Urządzenie BITE3 jest jednym z najprostszych w obsłudze. Wykonywane przez nie pomiary temperatury gęstości elektrolitu, ciężaru właściwego i innych parametrów akumulatorów, stanowią najlepszą podstawę oceny ogólnej ich kondycji, od płytki zaciskowej do płytki zaciskowej i w mniejszym stopniu ładowarki (od prądu tętnień i jego zawartości harmonicznych). Firma Megger zaleca stosowanie urządzenia BITE3 w ramach kompleksowego programu diagnostyki akumulatorów, w którym odczyty są pobierane i zapisywane w odstępach półrocznych (w przypadku akumulatorów ołowiowo-kwasowych z ciekłym elektrolitem) i w odstępach kwartalnych (w przypadku akumulatorów ołowiowo-kwasowych z zaworami (VRLA)).

Urządzenie BITE3 jest szybkie, niezawodne i proste w obsłudze. Krótki czas pomiaru sprawia, że jedna osoba może w łatwy, szybki i dokładny sposób dokonać pomiaru wielu ogniw bez wyłączania systemu.