Menu

NIM1000

Miernik impedancji sieci

  • Maksymalny prąd pomiarowy rzędu 1000 A
  • Pomiar sieci 1-fazowych i 3-fazowych
  • Pomiar impedancji sieci do 10 harmonicznej
  • Prezentacja wszystkich parametrów mierzonych na wbudowanym wyświetlaczu
  • Pomiary i testy metodami norm DIN EN 61557-3 i VDE 0413-3

Miernik NIM1000 umożliwia prowadzenie pomiarów prądem do 1 kA, umożliwiając wyznaczanie impedancji sieci na przewodach fazowych i neutralnym do 10. harmonicznej. Sygnalizuje uszkodzenia zależne od obciążenia i obwodu neutralnego, nieprawidłowy zestyk elektryczny oraz inne, inaczej nierozpoznawalne problemy. Przyrząd umożliwia także pomiar impedancji pętli uziemienia w pobliżu źródła zasilania.