Menu

HV Tester 25

Urządzanie do prób napięciem stałym do 25 kV

  • Wbudowana bateria akumulatorów z układem ładującym
  • Stabilne o płynnej regulacji napięcie wyjściowe 0 do 25 kV
  • Wskazywanie prądu upływu i napięcia próby
  • Wbudowany układ rozładowujący
  • Odporny na zwarcia i przerwy w obwodzie

Zastosowanie do:

  • Badania jakości izolacji kabli przezd oddaniem do eksploatacji i po naprawie 
  • Badania wytrzymałości elektrycznej aparatów
Dokumentacja produktu
Karta katalogowa
HV Tester 25
Instrukcja obsługi
User guide - HV tester 25 kV