Menu

ESG NT2

Lokalizator zwarć doziemnych

  • Automatyczna adaptacja zakresu pomiarowego do poziomu napięcia
  • Automatyczna eliminacja zakłóceń
  • Automatyczna kalibracja zera — bez konieczności regulacji
  • Tryb danych historycznych
  • Wyświetlacz kolorowy o wysokim kontraście

Lokalizator zwarć doziemnych ESG NT2 służy do lokalizacji precyzyjnej uszkodzeń powłok kablowych — i robi to z ogromną dokładnością. Kolorowy wyświetlacz TFT z silnym podświetleniem jest czytelny nawet w pełnym słońcu, ułatwiając pracę w terenie.

Użytkownik może wybrać dwa typy wskaźnika pomiarowego na ekranie przyrządu: wykres słupkowy (niczym na tradycyjnym wskaźniku pomiarowym) lub ciągły wskaźnik danych historycznych, przedstawiający przebieg obecnego pomiaru oraz zapisy z 7 ostatnich pomiarów. Funkcja automatycznej kalibracji utrzymuje prawidłowy punkt zerowy wskaźnika pomiarowego. Przyrząd ma również funkcje tłumienia zakłóceń elektrycznych, która znosi wszelkie oddziaływania od obwodów prądu stałego, prądów trakcyjnych, instalacji przemysłowych, czy wysokiej rezystancji gruntu w miejscu pomiarów. Dwie szpice probiercze umożliwiają pomiar potencjału napięcia krokowego w gruncie oraz ustalenie kierunku, w którym znajduje się uszkodzenie podziemnego kabla — z jego sygnalizacją na wyświetlaczu.

ESG NT2 jest również dostępny w wersji scalonej z odbiornikiem geofonu digiPHONE+.,