Menu
Firma
Megger Power on

Megger Power on

Wszyscy pracownicy Megger dobrze wiedzą, że ciągłość zasilania jest warunkiem koniecznym do prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstw. Dlatego z zaangażowaniem podchodzą do projektowania i produkcji bezpiecznej, niezawodnej, łatwej w obsłudze, przenośnej aparatury pomiarowej uwzględniającej najnowsze osiągnięcia i rozwiązania technologiczne.

Company video

Nasz sprzęt wspomaga pomiary odbiorcze i eksploatacyjne instalacji, aparatów i maszyn elektrycznych prowadzone w ramach badań rutynowych i diagnostycznych. We współpracy z przed- siębiorstwami, instytucjami normalizacyjnymi i uczelniami technicznymi wnosimy wkład w postęp techniczny i niezawodność sieci elektroenergetycznych.

Power on! Cała naprzód z Megger!

Główne obszary zastosowań aparatury pomiarowej firmy Megger 

Nasza działalność skupia się na sześciu wyraźnie określonych obszarach zastosowań aparatury pomiarowej, uwzględniając konkretne potrzeby użytkowników na każdym etapie produkcji, dystrybucji i konsumpcji energii elektrycznej. Przekazujemy użytkownikom sprzętu pomiarowego rozległe doświadczenie we wszystkich obszarach zastosowań i zapewniamy nasze zaangażowanie w sprawach wsparcia technicznego i obsługi sprzedaży. 

Cable test and fault location

Pomiary i lokalizacja uszkodzeń kabli

Firma Megger jest światowym liderem w dziedzinie pomiarów linii kablowych. W szczególności dotyczy to prób napięciowych, wszechstronnej diagnostyki układów izolacyjnych oraz lokalizacji uszkodzeń kabli. Nasz sprzęt do badania kabli jest niezwykle łatwy w obsłudze, funkcjonalny, solidny i skuteczny - pozwala uzyskać precyzyjne wyniki w krótkim czasie. Systemy lokalizacji uszkodzeń wykrywają i lokalizują uszkodzenia niemożliwe do zlokalizowania innym sprzętem, wydłużając czas bezawaryjnej dostępności usług i zmniejszając koszty eksploatacji sieci.

Zapoznaj się z asortymentem produktów przeznaczonych do pomiarów i lokalizacji uszkodzeń kabli.

Transformer test and diagnosticsPomiary i badania diagnostyczne transformatorów

W stacjach elektroenergetycznych transformatory należą do najdroższych składników majątku o krytycznym znaczeniu. Znajomość bieżącego stanu technicznego transformatorów jest niezbędna do zminimalizowania prawdopodobieństwa awarii, szybkiej identyfikacji uszkodzeń w momencie ich wystąpienia, maksymalizacji czasu życia transformatorów i podej- mowania trafnych, wydajnych kosztowo decyzji inżynierskich w zakresie planowania remontów i wymiany majątku.   

Sprawność techniczna transformatorów oceniana jest wieloaspektowo, stąd pełna ocena wymaga przeprowadzenia szeregu pomiarów diagnostycznych. Firma Megger oferuje najszerszy w branży asortyment sprzętu pomiarowego do badania transformatorów, pozwalający uzyskać kompleksowy obraz sprawności technicznej tych urządzeń. Uzupełnieniem sprzętu pomiarowego jest wsparcie techniczne udzielane przez specjalistów Megger dysponujących wyjątkową wiedzą i doświadczeniem w zakresie pomiarów odbiorczych, eksploatacyjnych i diagnostycznych transformatorów i w identyfikacji uszkodzeń.

Zapoznaj się z asortymentem produktów przeznaczonych do pomiarów i diagnostyki transformatorów.

Diagnostyka systemów zabezpieczeńProtection relays and systems

Sieci elektroenergetyczne przesyłają olbrzymie moce, stąd konieczna jest maksymalizacja niezawodności przy minimalnej rezerwie transmisyjnej. Aby sprostać tym wymaganiom rozwój elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej podążył w kierunku bardzo złożonych, zintegrowanych, inteligentnych systemów. Testowanie tych systemów w celu potwierdzenia prawidłowości funkcjonowania kompleksowych zabezpieczeń jest podstawowym warunkiem zapewnienia niezawodności oraz bezpieczeństwa sieci przesyłowych i rozdzielczych.    

Zapoznaj się z asortymentem produktów przeznaczonych do testowania elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej.

Low-voltage installations

Aparatura pomiarowa niskiego napięcia 

Historia firmy Megger rozpoczęła się od mierników rezystancji izolacji, których rozwój i produkcja trwa nieprzerwanie do chwili obecnej, zaspakajając coraz bardziej wyrafinowane potrzeby użytkowników na całym świecie. Jesteśmy dumni z naszych mierników – bezpiecznych, niezawodnych, tanich w eksploatacji, bezkompromisowych jeśli chodzi o dokładność oraz funkcjonalność.

Nasz sprzęt - dostosowany do pomiarów w najbardziej wymagających warunkach - działa szybko i jest intuicyjny w obsłudze, oszczędzając czas i koszty pomiarów.

Zapoznaj się z asortymentem produktów przeznaczonych do pomiarów w instalacjach niskiego napięcia 

Wyłączniki elektroenergetyczneCircuit breakers

W dziedzinie testowania wyłączników firma Megger może poszczycić się największym doświadczeniem w branży. Nasz asortyment produktów umożliwia wykonanie wszechstronnych, kompleksowych badań diagnostycznych i analiz działania wyłączników – aparatury stanowiącej niezwykle ważny element funkcjonowania sieci elektroenergetycznych. Naszą misją jest zapewnienie możliwości zbadania właściwości mechanicznych i elektrycznych wyłącznika bez konieczności kosztownego demontażu, wyłączającego aparaturę z ruchu na dłuższy czas.

Nasz sprzęt diagnostyczny umożliwiający precyzyjną, wiarygodną ocenę każdego aspektu funkcjonowania wyłącznika został zaprojektowany z myślą o bezpieczeństwie użytkownika i łatwości obsługi..

Zapoznaj się z asortymentem produktów przeznaczonych do testowania wyłączników

General electrical testingOgólne pomiary elektryczne

Firma Megger oferuje szeroki asortyment przyrządów przeznaczonych do pomiarów różnorodnych parametrów elektrycznych niezależnie od obszaru zastosowań.

Dynamiczne zmiany zachodzące w branży elektrycznej oraz w przemyśle powodują zwiększone zapotrzebowanie na instrumenty pomiarowe, takie jak:

  •   Mierniki rezystancji izolacji napięciem 5, 10 i 15 kV
  •   Cyfrowe mierniki małych rezystancji
  •   Mierniki stacyjnych baterii akumulatorów
  •   Sprzęt do badania jakości zasilania

Zapoznaj się z asortymentem sprzętu pomiarowego ogólnego przeznaczenia