Menu
Firma
Megger Power on

Megger Power on

Wszyscy pracownicy Megger dobrze wiedzą, że ciągłość zasilania jest warunkiem koniecznym do prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstw. Dlatego z zaangażowaniem podchodzą do projektowania i produkcji bezpiecznej, niezawodnej, łatwej w obsłudze, przenośnej aparatury pomiarowej uwzględniającej najnowsze osiągnięcia i rozwiązania technologiczne.

Video Megger

Nasz sprzęt wspomaga pomiary odbiorcze i eksploatacyjne instalacji, aparatów i maszyn elektrycznych prowadzone w ramach badań rutynowych i diagnostycznych. We współpracy z przed- siębiorstwami, instytucjami normalizacyjnymi i uczelniami technicznymi wnosimy wkład w postęp techniczny i niezawodność sieci elektroenergetycznych.

Power on! Cała naprzód z Megger!

Główne obszary zastosowań aparatury pomiarowej firmy Megger 

Nasza działalność skupia się na sześciu wyraźnie określonych obszarach zastosowań aparatury pomiarowej, uwzględniając konkretne potrzeby użytkowników na każdym etapie produkcji, dystrybucji i konsumpcji energii elektrycznej. Przekazujemy użytkownikom sprzętu pomiarowego rozległe doświadczenie we wszystkich obszarach zastosowań i zapewniamy nasze zaangażowanie w sprawach wsparcia technicznego i obsługi sprzedaży. 

pomiary i lokalizacja uszkodzeń kabli

Pomiary i lokalizacja uszkodzeń kabli

Firma Megger jest światowym liderem w dziedzinie pomiarów linii kablowych. W szczególności dotyczy to prób napięciowych, wszechstronnej diagnostyki układów izolacyjnych oraz lokalizacji uszkodzeń kabli. Nasz sprzęt do badania kabli jest niezwykle łatwy w obsłudze, funkcjonalny, solidny i skuteczny - pozwala uzyskać precyzyjne wyniki w krótkim czasie. Systemy lokalizacji uszkodzeń wykrywają i lokalizują uszkodzenia niemożliwe do zlokalizowania innym sprzętem, wydłużając czas bezawaryjnej dostępności usług i zmniejszając koszty eksploatacji sieci.

Zapoznaj się z asortymentem produktów przeznaczonych do pomiarów i lokalizacji uszkodzeń kabli.

Diagnostyka transformatorówPomiary i badania diagnostyczne transformatorów

W stacjach elektroenergetycznych transformatory należą do najdroższych składników majątku o krytycznym znaczeniu. Znajomość bieżącego stanu technicznego transformatorów jest niezbędna do zminimalizowania prawdopodobieństwa awarii, szybkiej identyfikacji uszkodzeń w momencie ich wystąpienia, maksymalizacji czasu życia transformatorów i podej- mowania trafnych, wydajnych kosztowo decyzji inżynierskich w zakresie planowania remontów i wymiany majątku.   

Sprawność techniczna transformatorów oceniana jest wieloaspektowo, stąd pełna ocena wymaga przeprowadzenia szeregu pomiarów diagnostycznych. Firma Megger oferuje najszerszy w branży asortyment sprzętu pomiarowego do badania transformatorów, pozwalający uzyskać kompleksowy obraz sprawności technicznej tych urządzeń. Uzupełnieniem sprzętu pomiarowego jest wsparcie techniczne udzielane przez specjalistów Megger dysponujących wyjątkową wiedzą i doświadczeniem w zakresie pomiarów odbiorczych, eksploatacyjnych i diagnostycznych transformatorów i w identyfikacji uszkodzeń.

Zapoznaj się z asortymentem produktów przeznaczonych do pomiarów i diagnostyki transformatorów.

Diagnostyka systemów zabezpieczeńDiagnostyka systemów zabezpieczeń

Sieci elektroenergetyczne przesyłają olbrzymie moce, stąd konieczna jest maksymalizacja niezawodności przy minimalnej rezerwie transmisyjnej. Aby sprostać tym wymaganiom rozwój elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej podążył w kierunku bardzo złożonych, zintegrowanych, inteligentnych systemów. Testowanie tych systemów w celu potwierdzenia prawidłowości funkcjonowania kompleksowych zabezpieczeń jest podstawowym warunkiem zapewnienia niezawodności oraz bezpieczeństwa sieci przesyłowych i rozdzielczych.    

Zapoznaj się z asortymentem produktów przeznaczonych do testowania elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej.

Aparatura pomiarowa niskiego napięcia

Aparatura pomiarowa niskiego napięcia 

Historia firmy Megger rozpoczęła się od mierników rezystancji izolacji, których rozwój i produkcja trwa nieprzerwanie do chwili obecnej, zaspakajając coraz bardziej wyrafinowane potrzeby użytkowników na całym świecie. Jesteśmy dumni z naszych mierników – bezpiecznych, niezawodnych, tanich w eksploatacji, bezkompromisowych jeśli chodzi o dokładność oraz funkcjonalność.

Nasz sprzęt - dostosowany do pomiarów w najbardziej wymagających warunkach - działa szybko i jest intuicyjny w obsłudze, oszczędzając czas i koszty pomiarów.

Zapoznaj się z asortymentem produktów przeznaczonych do pomiarów w instalacjach niskiego napięcia.

Wyłączniki elektroenergetyczneWyłączniki elektroenergetyczne

W dziedzinie testowania wyłączników firma Megger może poszczycić się największym doświadczeniem w branży. Nasz asortyment produktów umożliwia wykonanie wszechstronnych, kompleksowych badań diagnostycznych i analiz działania wyłączników – aparatury stanowiącej niezwykle ważny element funkcjonowania sieci elektroenergetycznych. Naszą misją jest zapewnienie możliwości zbadania właściwości mechanicznych i elektrycznych wyłącznika bez konieczności kosztownego demontażu, wyłączającego aparaturę z ruchu na dłuższy czas.

Nasz sprzęt diagnostyczny umożliwiający precyzyjną, wiarygodną ocenę każdego aspektu funkcjonowania wyłącznika został zaprojektowany z myślą o bezpieczeństwie użytkownika i łatwości obsługi..

Zapoznaj się z asortymentem produktów przeznaczonych do testowania wyłączników

pomiary elektryczne usługiOgólne pomiary elektryczne

Firma Megger oferuje szeroki asortyment przyrządów przeznaczonych do pomiarów różnorodnych parametrów elektrycznych niezależnie od obszaru zastosowań.

Dynamiczne zmiany zachodzące w branży elektrycznej oraz w przemyśle powodują zwiększone zapotrzebowanie na instrumenty pomiarowe, takie jak:

  •   Mierniki rezystancji izolacji napięciem 5, 10 i 15 kV
  •   Cyfrowe mierniki małych rezystancji
  •   Mierniki stacyjnych baterii akumulatorów
  •   Sprzęt do badania jakości zasilania

Zapoznaj się z asortymentem sprzętu pomiarowego ogólnego przeznaczenia