Menu
Firma
Artykuły
Testowanie działania przekaźników - urządzenie SVERKER900

Testowanie działania przekaźników - urządzenie SVERKER900

Testowanie działania przekaźników Sverker900

 

System pomiarowy SVERKER900 wyposażony jest w trzy źródła prądowe i cztery napięciowe, których amplitudy, kąty fazowe i częstotliwości są regulowane precyzyjnie i niezależnie. Źródła prądowe i napięciowe można łączyć szeregowo i równolegle, co pozwala na osiągnięcie na wyjściu urządzenia prądu 105 A AC i napięcia 900 V AC. Oznacza to, iż mimo zasadniczego przeznaczenia zestawu do pomiarów obwodów wtórnych, przyrząd w wielu zastosowaniach może być użyty do testów z wymuszeniem po stronie pierwotnej.

Uzupełnieniem zaawansowanych obwodów pomiarowych i generatorów sygnałów jest duży, kolorowy ekran dotykowy z intuicyjnym interfejsem użytkownika a także mocny procesor, eliminujący konieczność korzystania z zewnętrznego komputera w przypadku większości ręcznych i półautomatycznych pomiarów.

Z ekranu dotykowego użytkownik uzyskuje dostęp do szeregu wstępnie skonfigurowanych modułów pomiarowych, co pozwala na sprawne i łatwe wybranie żądanej funkcji. Główny wirtualny moduł pomiarowy przeznaczony jest do pomiaru czasów, ręcznego ustalania wartości i czasu pobudzenia/powrotu przekaźników oraz konfiguracji parametrów wytwarzania i wymuszania sygnału pomiarowego wraz z pomiarem prądów i napięć.

Moduły pomiarowe w testerze przekaźników 

Kolejne wirtualne moduły pomiarowe to: moduł wyznaczania charakterystyki magnesowania przekładnika prądowego, moduł konfiguracji stanu przed zakłóceniem i stanu zakłócenia, moduł rampy, tj. pomiaru narastającymi/malejącymi wartościami danej wielkości pomiarowej i moduł sekwencyjny przeznaczony do symulacji sekwencji zdarzeń łączeniowych. Na szczególne wyróżnienie zasługuje moduł impedancyjny, który umożliwia testowanie przekaźników odległościowych bezpośrednio z płaszczyzny zespolonej impedancji, z automatyczną konwersją w wartości zespolonej na parametry napięcia i prądu sygnału pomiarowego.

Testy mogą być konfigurowane i obsługiwane od początku do końca ręcznie. Oprócz ekranu dotykowego przyrząd wyposażony jest w duże pokrętło (enkoder obrotowy), którym można regulować parametry prądu i napięcia pomiarowego. Konfiguracje testów i wyniki pomiarów zapisywane są w wewnętrznej nieulotnej pamięci, a pliki testów z wynikami mogą być bez trudu przenoszone w obie strony pomiędzy przyrządem pomiarowym i komputerem PC przez port USB.

Funkcjonalność zestawu pomiarowego uzupełnia wyposażenie testera SVERKER 900 w cztery niezależnie programowane wejścia binarne, dwa programowane wyjścia binarne, czasomierz z oddzielnymi wejściami START i STOP i układy pomiarowe napięcia, prądu, rezystancji, impedancji, kąta fazowego, mocy i współczynnika mocy.

Zastosowanie testera przekaźników Sverker 900

Wśród rozlicznych zastosowań testera SVERKER 900 najważniejsze to: odbiory i konserwacja elektroenergetycznych stacji sieciowych i instalacji wytwórczych energii elektrycznej, testowanie przekaźników zabezpieczeniowych – elektromechanicznych, statycznych (elektronicznych) i numerycznych, wyznaczanie charakterystyk magnesowania przekładników prądowych, pomiary obciążenia przekładników prądowych, testy polaryzacji (biegunowości uzwojeń) przekładników, pomiary impedancji, wymuszenia pierwotne w rozdzielnicach – jednofazowe i trójfazowe, sprawdzanie sygnalizacji SCADA i wartości mierzonych w tym systemie nadzoru, przeprowadzanie pomiarów sieci.

Sprawdź również inne urządzenie w diagnostyce systemów zabezpieczeń.