Menu
Firma
Artykuły
Lokalizacja uszkodzeń kabli a reflektometry Megger serii TDR2000

Lokalizacja uszkodzeń kabli a reflektometry Megger serii TDR2000

Megger TDR2000 seria

Megger TDR2000 to zaawansowane technologicznie, profesjonalne, dwukanałowe reflektometry, przeznaczone do lokalizacji uszkodzeń we wszystkich typach kabli metalowych, tj. teletechnicznych, energetycznych, CATV, LAN itp.

Dostępne modele to znany już użytkownikom TDR2000/3 oraz modele TDR2010 oraz TDR2050. Wszystkie modele serii 2000 pracują w zasięgu pomiaru od 0,1 m do maksymalnie nawet 20 km (zależy od wybranego współczynnika prędkości VF/ Velocity Factor oraz typu kabla). Dwa wejścia umożliwiają wykonywanie szerokiego zakresu pomiarów porównawczych pomiędzy aktualnie badanymi parami lub jednym z 100 wcześniej zapamiętanych przebiegów, pomiary różnicowe identyfikują różnice między dobrą a złą parą w czasie rzeczywistym. Dodatkowo modele 2000/3 oraz 2010 wyposażone są w parę złącz typu F do pomiarów kabli koncentrycznych np. w sieciach telewizji kablowej. Duży kolorowy wyświetlacz LCD o wysokiej rozdzielczości typu WVGA (800x480) z podświetleniem i płynną regulacją kontrastu zapewnia optymalny obraz wyświetlanych przebiegów i ich interpretację niezależnie od natężenia otaczającego światła. W menu urządzenia operator ma także możliwość definiowania kolorów i dźwięków wg własnych preferencji i upodobań. Do wyboru jest 5 wartości impedancji wyjściowych (25, 50, 75, 100 i 125 Ω) wybieranych ręcznie lub funkcja automatycznego dopasowania impedancji do badanego kabla. Współczynnik prędkości przemieszczania się impulsów w kablu można ustawiać od 0,2–0,99, co pozwala na badanie dowolnego typu kabla. Dodatkową funkcją modeli TDR2010 i TDR2050 jest możliwość powiększenia reflektogramu na cały ekran urządzenia, co pozwala bardziej dokładnie identyfikować nawet niewielkie zmiany w strukturze mierzonego kabla.

Zapraszamy do obejrzenia instruktażu video reflektometru TDR2050 https://youtu.be/2rtT_koCgro

Funkcja Auto i tryb IFL

Wybór funkcji AUTO gwarantuje dobór najbardziej odpowiednich parametrów pomiarowych (np. szerokość impulsu, wzmocnienie, impedancję itp.) w celu uzyskania optymalnie czytelnego reflektogramu badanego kabla. Praca w trybie ręcznym umożliwia operatorowi doprecyzowanie miejsca uszkodzenia poprzez funkcje ZOOM lub przesuwaniu pozycji kursorów w celu określenia odległości między dowolnymi punktami na wykresie. W urządzeniu mamy także możliwość wyświetlenia dwóch wykresów kabli podłączonych do wejść L1 i L2 na oddzielnych obrazach. Pozwala to operatorowi na pełną kontrolę i elastyczność w lokalizację nawet bardzo trudnych uszkodzeń.
Z kolei w trybie lokalizacji uszkodzeń chwilowych IFL wykrywane są uszkodzenia przemijające w czasie. Po aktywacji tego trybu pracy pomiary są nieustannie przeprowadzane i wyświetlane na tle innych zmierzonych i naniesionych wcześniej na ekran, a wszystkie zmiany są zapamiętywane. 

Dwa kursory i funkcja Xpert

TDR serii 2000 może wyświetlać jeden lub dwa kursory. Przy pracy z jednym kursorem, wyświetlana jest odległość od początku kabla do miejsca jego uszkodzenia (tj. pozycji kursora). W trybie pracy z dwoma kursorami możemy wyznaczać odległość między dowolnymi punktami na badanym kablu.
Funkcja Xpert dotyczy automatycznej lokalizacji uszkodzenia. Pierwsze naciśnięcie przycisku Xpert rozpoczyna samoczynną lokalizację miejsca uszkodzenie kabla, automatycznie dostosowując parametry pomiarowe i ustawiając kurs pomiarowy w miejscu pierwszego uszkodzenia, czyli największej nieciągłości impedancji falowej. Kolejne naciśnięcia przycisku Xpert lokalizują następne uszkodzenia na tym kablu.

Step TDR i stałe wzmocnienie sygnału powrotnego

Funkcja Step TDR pomaga wyeliminować zjawisko „martwej strefy” na początku wyświetlanego wykresu normalnie zasłoniętego przez impuls wyjściowy. Dzięki funkcji użytkownik może dokładniej zaobserwować usterki na początku bliskiego końca kabla.
Model TDR2050 opracowywany został szczególnie z myślą o kablach energetycznych, oświetlenia ulicznego, przyłączy energetycznych itp., w związku z czym realizuje funkcję stałego wzmocnienia sygnału powrotnego. Jest to szczególna cecha, dzięki której użytkownik jest w stanie bardziej precyzyjne lokalizować wszystkie uszkodzenia badanego kabla. Automatyczne wzmocnienie sygnału eliminuje straty sygnału występujące na kolejnych uszkodzeniach badanego kabla i pozwala uzyskać bardziej czytelny reflektogram (funkcja Distance Dependent Gain). Warto dodać, że zarówno amplituda, jak i szerokość impulsu wyjściowego może być regulowana w celu zapewnienia najlepszego odbicia się impulsu od miejsca uszkodzenia, dzięki czemu możemy wykrywać nawet bardzo „trudne” uszkodzenia. 

Interaktywna pomoc, wewnętrzna pamięć i oprogramowanie TraceXpert™

Po naciśnięciu przycisku „i” mamy dostęp do interaktywnej pomocy, wyjaśniającej znaczenie funkcji pomiarowych oraz opis przycisków funkcyjnych.
TDR serii 2000 umożliwia zapisanie do 100 różnych pomiarów i przeniesienie ich do pamięci komputera poprzez złącze USB. Funkcja pamięci umożliwia również porównanie bieżącego przebiegu linii L1/L2 z każdym ze stu przebiegów zapisanych w pamięci reflektometru.
Dzięki dołączonemu w komplecie oprogramowaniu na PC TraceXpert™, możliwe jest nie tylko archiwizowanie i raportowanie uzyskanych danych, ale również późniejsze ich przerzucenie z powrotem do reflektometru w celu porównania bieżących pomiarów danego kabla z przebiegiem historycznym. Oprogramowanie jest także idealnym narzędziem do dokumentowania pomiarów kabli. Wyniki z pomiarów możemy dowolnie opisać, wydrukować i dołączyć jako załączniki do dokumentacji. Funkcja wymiany informacji z PC odbywa się w obu kierunkach, zapewnia to możliwość przeniesienia danych historycznych z poprzednio dokonanych pomiarów ponownie na reflektometr w celu bezpośredniego porównania wyników testów i błyskawicznego zlokalizowania uszkodzenia w terenie.

Zasilanie

Model TDR2000/3 zasilany jest z akumulatora Li-Ion i dostarczany jest w komplecie z ładowarką sieciową 230V AC.

Więcej informacji o TDR2000/3, TDR2010, TDR2050 znajdziesz tutaj