Menu
Firma
Artykuły
Lokalizacja ukrytych defektów wewnątrz rezystancyjnego PPZ przed podjęciem fizycznej inspekcji

Lokalizacja ukrytych defektów wewnątrz rezystancyjnego PPZ przed podjęciem fizycznej inspekcji

Lokalizacja ukrytych defektów wewnątrz rezystancyjnego PPZ

Lokalizacja ukrytych wad wewnątrz rezystancyjnego PPZ przed podjęciem fizycznej inspekcji – zastosowanie metody pomiaru rzeczywistej rezystancji dynamicznej.

 

Kontekst studium przypadku:

  • Studium przypadku dotyczy 17-pozycyjnego podobciążeniowego przełącznika zaczepów (PPZ) typu rezystancyjnego (tj. z włączaną rezystancją w czasie przełączania), zainstalowanego po stronie górnego napięcia transformatora trójfazowego 132/11,5 kV, YNd1 o mocy 25 MV. Transformator eksploatowany jest w sieci przesyłowej Electric Power Transmission Network w mieście Karbala w Iraku.
  • W toku systematycznej procedury diagnostycznej wykonanej w trybie off-line (transformator wyłączony z ruchu), uwzględniającej pomiar rezystancji dynamicznej (DRM), ujawniono wewnętrzny defekt przełącznika zaczepów. Po naprawie uszkodzenia przeprowadzono badanie sprawdzające, które potwierdziło pomyślne przywrócenie PPZ do normalnego stanu technicznego zapewniającego bezpieczną pracę aparatury, czego ilustracją są wyniki numeryczne i wykres DRM przed przywróceniem urządzenia do eksploatacji.

Zarys przeprowadzonych badań:

  • Zespół utrzymaniowy sieci elektroenergetycznej w Karbali w Iraku w ramach okresowych przeglądów przeprowadził pomiary transformatora – rezystancji uzwojeń (WRM), przekładni (TTR), impedancji zwarciowej transformatora (SCI), prądu magnesowania i współczynnika strat dielektrycznych (tg delta) układu izolacyjnego.
  • Posiadany przez zespół przyrząd pomiarowy TRAX umożliwił również wykonanie diagnostyki zaawansowanej, mianowicie pomiaru bilansu strumieni magnetycznych, odpowiedzi częstotliwościowej strumienia rozproszenia (FRSL) a także pomiaru rezystancji dynamicznej zestyków podobciążeniowego przełącznika zaczepów (PPZ).
  • Spośród wszystkich wykonanych badań tylko pomiar rezystancji dynamicznej podczas przełączania zasygnalizował uszkodzenie na fazie B podobciążeniowego przełącznika zaczepów, czego nie ujawniły pomiary rezystancji statycznej. Pomiary statyczne wykonywane są w czasie, gdy ślizgacz wybieraka przełącznika zaczepów (podobciążeniowego lub przełączanego w stanie bezobciążeniowym) znajduje się nieruchomo na danej pozycji (zaczepie). W ten sposób wykonywane są na przykład pomiary prądu magnesowania, przekładni, rezystancji uzwojeń czy analiza odpowiedzi częstotliwościowej SFRA.
  • Pomiary dynamiczne rezystancji (DRM) odgrywają decydującą rolę w ocenie prawidłowości pracy elementów przełącznika PPZ w czasie przełączania. W przełącznikach zaczepów typu rezystancyjnego pracujących pod obciążeniem stan przejściowy ślizgacza podczas przełączania nie jest normalnym stanem operacyjnym przełącznika, stąd nie jest uwzględniany w pomiarach statycznych.

Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej, pobierz studium przypadku po wypełnieniu formularza na kolejnej stronie.