Menu
Firma
Artykuły
Co warto wiedzieć o ręcznym skanerze wyładowań niezupełnych PD Scan

Co warto wiedzieć o ręcznym skanerze wyładowań niezupełnych PD Scan

PD Scan ręczny skaner wyładowań niezupełnych

Uszkodzenia w systemach energetycznych średnich i wysokich napięć mogą wpływać na niezawodność całej sieci energetycznej. Celem dystrybutorów energii elektrycznej jest zatem rozpoznanie oznak uszkodzeń infrastruktury energetycznej najszybciej jak tylko jest to możliwe. Dzięki takiemu działaniu mogą oni uniknąć poważnych awarii, przestojów w dostawie energii oraz zaplanować odpowiednie działania eksploatacyjne i przeglądy urządzeń elektroenergetycznych. Megger oferuje urządzenie o nazwie PD Scan, które jest lekkie, solidne, przenośne oraz nadaje się idealnie do rozpoznania defektów powodujących wyładowania niezupełne w różnorodnych urządzeniach stacyjnych. Emotikony wskazują bezpośrednio stan danego urządzenia.

Rys.1 Ręczny skaner wyładowań niezupełnych PD Scan 

Dlaczego warto periodycznie badać rozdzielnice SN i WN ?

 • Aktywność WNZ jest wskaźnikiem defektów izolacji oraz osprzętu np. muf i głowic kablowych
 • Pomiar WNZ tzw. “off-line” może wskazać defekty kabla i osprzętu
 • Defekty samej rozdzielnicy są trudne do rozpoznania podczas badania „off-line”
 • Pomiar “off-line” WNZ na rozdzielnicy oznacza konieczność wyłączenia rozdzielnicy z sieci SN lub WN a nie zawsze jest to możliwe
 • Cena systemu do ciągłego monitoringu WNZ jest nadal wysoka
 • Rozdzielnica SN lub WN może być przebadana podczas eksploatacji, a wyłączenia sieci nie są wymagane

Możliwości pomiarowe PD Scan

Możliwość zastosowania różnych czujników WZN wraz z urządzeniem PD Scan rozszerza zastosowanie urządzenia, które służy głownie do badania rozdzielnic SN. W przypadku gdy nie ma dostępu bezpośredniego do badanej rozdzielnicy lub jest ona całkowicie zabudowana możemy zastosować czujnik akustyczny. Dla izolowanych powietrzem rozdzielnic gdzie jest dostęp do poszczególnych komponentów najlepszym rozwiązaniem jest czujnik akustyczny punktowy. Dodatkowo PD Scan może być stosowany do detekcji wyładowań niezupełnych w kablach elektroenergetycznych średnich napięć. Pomiar diagnostyczny pozwala szybko określić aktualny stan np. głowic kablowych i dzięki temu zaplanować szczegółowe badania WNZ “offline”. Do badań kabli elektroenergetycznych dedykowany jest czujnik HFCT (ang.:High Frequency Current Tansformer). Czujnik montowany jest na żyłę powrotną kabla uziemioną od strony głowicy. PD Scan może być również stosowany wraz z paraboliczną anteną akustyczną. W tej konfiguracji urządzenie służy do pomiaru zjawisk ulotowych typu koronowego oraz wyładowań powierzchniowych na izolatorach komponentów sieci napowietrznej SN i WN. Bezprzewodowe połączenie czujnika wraz z urządzeniem za pomocą technologii Bluetooth® zapewnia wysoką jakość połączenia i wygodę użytkowania.

Pomiar wyładowań niezupełnych może odbywać się za pośrednictwem:

 • jednego lub 2 czujników (np. TEV) w paśmie między 2- 80 MHz
 • czujników akustycznych od -10 do 80dB
 • czujników HFCT który jest w postaci indukcyjnego czujnika zakładanego na żyły powrotne kabli elektroenergetycznych - zakres pomiarowy wynosi 100kHz – 20 MHz.

Są to pomiary tzw „niekonwencjonalne” i nie są wyskalowane w skali pC (pico coulomb) jak ma to się w przypadku pomiarów WNZ zgodnie z IEC 60270. Nie mniej jednak w przypadku szybkiego skanu i potrzeby określenia zagrożenia występowania defektów taki pomiar ma sens. Pomiary takie stają się coraz bardziej powszechne. Główne zalety pomiarów ręcznymi skanerami to szybkość, bezpośrednia ewaluacja wyników oraz możliwość punktowej lokalizacji defektu lub defektów rozdzielnicy.

Dane pomiarowe - ewaluacja

Urządzenie PD Scan pozwala na 3 sposoby analizy danych pomiarowych i ich automatycznej oceny:

 • Poziom WNZ  (dB lub dBµV) gdzie sygnał jest mierzony ciągle a wartość odświeżana co 1 sekundę. Wynik przedstawia najwyższą mierzoną wartość podczas trwania pomiaru.
 • WNZ na cykl (PpC) gdzie urządzenie mierzy ilość impulsów WNZ na cykl częstotliwości napięcia (od 20 ms lub 16.67 ms)
 • Krytyczność sygnału WNZ. Wzrastająca wartość sygnału wskazuje na to iż źródło sygnału znajduje siew badanym obiekcie. W tym trybie następuje rozróżnienie wyników otrzymanych przez czujnik TEV/HFCT oraz czujnik akustyczny.

Wartość mierzona jako sygnał WNZ na cykl (PpC) jest to wartość bazowa, która jest następnie oceniona poprzez algorytm bazujący na empirycznych wartościach historycznych pomierzonych w różnych urządzeniach elektroenergetycznych. Baza referencyjna znajduje się w urządzeniu a wyniki można powiedzieć z dużym uproszczeniem są odnoszone do tych wartości. Oczywiście użyte są tu zaawansowane  algorytmy filtrujące oraz moduły analizujące  poszczególne sygnały rejestrowane przez czujniki. Sama wartość referencyjna amplitudy WNZ (poziom) może być modyfikowana przez użytkownika bazując na jego doświadczeniu.

Bazując na 3 rodzajach czujników otrzymujemy przejrzysty obraz sytuacji w czasie pomiarów oraz automatyczną ewaluację danych.

Rys. 2 Ocena oraz poziom WNZ za pomocą emotikonów

Intuicyjna obsługa

PD Scan może być obsługiwany za pomocą przycisków oraz ekranu dotykowego. Używając funkcji przyciskowych jak np. długie lub krótkie naciśnięcie, użytkownik uruchamia skróty tak aby obsługa oprogramowania nie rozpraszała użytkownika podczas pomiarów. Intuicyjna obsługa to podstawa!

Więcej informacji na temat pomiarów UHF i HF można znaleźć w dokumencie CIGRE: ”Guidelines for Partial Discharge Detection Using Conventional (IEC 60270) and Unconventional Methods”  WG D1.37 2016.

Broszura i karta katalogowa PD Scan

Przygotował dr inż. Piotr Cichecki, tel. +48 601 88 70 11; piotr.cichecki@megger.com