Menu
Firma
Artykuły

Artykuły

Megger Metrycom

Megger przejmuje Metrycom

Grupa Megger, producent  sprzętu pomiarowego dla branży elektrotechnicznej, wydała dzisiaj komunikat o przejęciu całości kapitału akcyjnego firmy Metrycom, dostawcy sensorów i oprogramowania analitycznego do monitorowania sieci elektroenergetycznych.

Dowiedź się więcej
Zestaw pomiarowo-diagnostyczny TDM45 firmy Megger

Samochód pomiarowy firmy Megger podwoił wydajność firmy Instalbud

Do pomiarów linii kablowych i lokalizacji uszkodzeń zespół Instalbudu używa zestawu pomiarowo-diagnostycznego TDM45 firmy Megger, który służy do przeprowadzania prób napięciowych i diagnostyki kabli napięciem probierczym do 45 kV, z uwzględnieniem badania szczelności powłok.

Dowiedź się więcej
Lokalizacja ukrytych defektów wewnątrz rezystancyjnego PPZ

Lokalizacja ukrytych defektów wewnątrz rezystancyjnego PPZ przed podjęciem fizycznej inspekcji

Lokalizacja ukrytych wad wewnątrz rezystancyjnego PPZ przed podjęciem fizycznej inspekcji
– zastosowanie metody pomiaru rzeczywistej rezystancji dynamicznej.

Dowiedź się więcej
Sverker

Sverker Haraldsson

Sverker Haraldsson (1939–2021)

Wspominamy Sverkera z uśmiechem i szacunkiem, wspominamy Go z wdzięcznością za to, co stało się również naszym powołaniem i łączymy się w smutku z Jego rodziną i najbliższymi.

Dowiedź się więcej
EGIL200

Megger upraszcza i przyśpiesza testowanie wyłączników elektroenergetycznych

Najnowszy analizator wyłączników EGIL 200, opracowany przez konstruktorów firmy Megger, zapewnia uzyskanie dokładnych i wiarygodnych wyników pomiarów z minimalnym udziałem czynności obsługowych ze strony użytkownika. Uniwersalny przyrząd, doskonale nadający się do badania wyłączników wysokiego i średniego napięcia w stacjach elektroenergetycznych i w zakładach przemysłowych, wyposażony jest w szereg funkcji obejmujących wszystkie standardowe pomiary opisane w normach IEEE C37 i IEC 62271.

Dowiedź się więcej
IDAX322

Megger IDAX 322

Odpowiadając na stale rosnące zapotrzebowanie rynku na precyzyjne i niezawodne analizatory dia­gnostyczne izolacji, firma Megger ma zaszczyt zaprezentować najnowszy przyrząd pomiarowy IDAX 322 przeznaczony do diagnostyki układów izolacyjnych aparatury elektrycznej metodą odpowiedzi dielektrycznej w dziedzinie częstotliwości (DFR – Dielectric Frequency Response), znanej także jako  spektroskopia dielektryczna w dziedzinie częstotliwości  (FDS – Frequency Domain Spectroscopy).

Dowiedź się więcej
IPS

Wspólne oświadczenie firm Megger i IPS Group o strategicznym partnerstwie

Megger Group („Megger”) i IPS Group („IPS”) wspólnie ogłaszają zawarcie wiążącej i ostatecznej umowy współpracy na zasadzie partnerstwa strategicznego, którego założeniem jest wykorzystanie doświadczenia i linii produktów obu firm w celu tworzenia nowych wartości dla branży dystrybutorów energii elektrycznej. Umowa uwzględnia nabycie przez firmę Megger udziałów w IPS.

Dowiedź się więcej
Aparatura pomiarowa urządzeń elektrycznych

Mniej może znaczyć więcej – aparatura pomiarowa urządzeń elektrycznych

W XXI wieku za cel obrano dążenie, aby urządzenia elektryczne osiągały jak najmniejsze rozmiary i wagę, zachowując przy tym łatwość obsługi. Trend ten rozwija się dzięki miniaturyzacji układów elektronicznych. Podręczność i łatwość obsługi może być wystarczająca, jednak to nie wszystko.

Dowiedź się więcej
Nowoczesna diagnostyka transformatorów

Nowoczesna diagnostyka transformatorów

Pomiary wyładowań niezupełnych (wnz) z zastosowaniem zestawu Power Diagnostix ICMsystem firmy Megger dostarczają niezwykle cennych informacji dotyczących charakteru, lokalizacji i stopnia nasilenia aktywności wnz w układach izolacyjnych transformatorów elektroenergetycznych, a zatem również związanego z tą aktywnością zagrożenia. Uzyskane informacje są wystarczające do podjęcia decyzji o rodzaju koniecznych czynności naprawczych.

Dowiedź się więcej
Monitorowanie wyładowań niezupełnych

Pomiar wyładowań niezupełnych wnz w transformatorach, silnikach, rozdzielnicach

Ciągłość dostaw energii elektrycznej jest jednym z podstawowych kryteriów oceny operatora sieci. Majątek przedsiębiorstwa w postaci aparatury i sieci wysokiego napięcia powinien zatem pracować z optymalną wydajnością. Zjawiskiem, które powoduje stopniową degradację układów izolacyjnych w transformatorach, rozdzielnicach, generatorach, silnikach, liniach kablowych i innych kluczowych urządzeniach elektrycznych, obniżając ich wytrzymałość elektryczną i prowadząc do awarii, są wyładowania niezupełne (wnz) – lokalne wyładowania elektryczne o niskiej energii występujące w każdym medium izolacyjnym pod wpływem silnego, niejednorodnego pola elektrycznego. Konsekwencją awarii są koszty wynikające z nieplanowanych przerw w dostarczaniu energii elektrycznej i niespełnienia wskaźników jakościowych, również kary finansowe nakładane przez regulatora. Awarie układów izolacyjnych aparatury wysokiego napięcia mogą także skończyć się pożarem, wybuchem i poważnymi obrażeniami personelu.

Dowiedź się więcej
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • >
  • Wyświetla pozycje 1 - 10 z 41 ogółem