Menu
Firma
Artykuły

Artykuły

Pole Transformatora potrzeb własnych, w tle: budynek RSN i słupy 110kV

Sprawdzenia pomontażowe i eksploatacyjne pól średniego napięcia w praktyce

Sprawdzenia wykonywane po montażu nowych pól rozdzielnic średniego napięcia czy też sprawdzenia eksploatacyjne wiążą się z szeregiem czynności i pomiarów, które należy przeprowadzić w celu dopuszczenia pola do ruchu i właściwej oraz bezpiecznej jego pracy. Tego typu sprawdzenia pozwalają na ocenę stanu jakości zainstalowanej aparatury po stronie pierwotnej i wtórnej wraz z okablowaniem. Ma to bezpośredni wpływ nie tylko na zapobieganie poważnym awariom w stacjach elektroenergetycznych, ale także gwarantuje bezpieczeństwo zasilania odbiorców.

Dowiedz się węcej
elektryk w pracy

Narzędzia, które musi mieć każdy elektryk!

Umiejętności czy wiedza z zakresu napraw układów elektrycznych to zaledwie połowa sukcesu. Bez odpowiednich narzędzi dla elektryka nie ma nawet mowy o skutecznych naprawach.

Dowiedz się węcej
bite3

Szybka diagnostyka stanu akumulatorów?

Okresowy pomiar sprawności akumulatorów jest bardzo istotnym elementem ich eksploatacji. Sprawność akumulatorów jest szczególnie ważna w przypadku, gdy stanowią one zasilanie awaryjne dla ważnych obwodów np. zabezpieczeń stacji elektroenergetycznych lub zdalnego sterowania załączania obwodów energetycznych.

Dowiedz się węcej
PD Scan ręczny skaner wyładowań niezupełnych

Co warto wiedzieć o ręcznym skanerze wyładowań niezupełnych PD Scan

Uszkodzenia w systemach energetycznych średnich i wysokich napięć mogą wpływać na niezawodność całej sieci energetycznej. Celem dystrybutorów energii elektrycznej jest zatem rozpoznanie oznak uszkodzeń infrastruktury energetycznej najszybciej jak tylko jest to możliwe. Dzięki takiemu działaniu mogą oni uniknąć poważnych awarii, przestojów w dostawie energii oraz zaplanować odpowiednie działania eksploatacyjne i przeglądy urządzeń elektroenergetycznych. Megger oferuje urządzenie o nazwie PD Scan, które jest lekkie, solidne, przenośne oraz nadaje się idealnie do rozpoznania defektów powodujących wyładowania niezupełne w różnorodnych urządzeniach stacyjnych. Emotikony wskazują bezpośrednio stan danego urządzenia.

Dowiedz się węcej
mierniki rezystancji zestykowej

Jaki mikroomomierz wybrać testując wyłączniki elektroenergetyczne?

Jednym z najczęściej przeprowadzanych pomiarów z użyciem mikroomomierza jest pomiar rezystancji zestykowej wyłącznika wysokiego i średniego napięcia. Wyłączniki służą do przerywania obwodu wysokiego napięcia, często pod obciążeniem. Łuk elektryczny generowany podczas działań przełączających może uszkodzić powierzchnię styków, które mogą być powodem uszkodzenia wyłącznika lub innego urządzenia na stacji. Wyłączniki elektroenergetyczne są newralgicznymi elementami infrastruktury stacyjnej, służącymi do włączania i wyłączania części sieci elektroenergetycznej np. do planowanej konserwacji lub do odłączenia zasilania w przypadku usterki. Jeżeli ich zadziałanie zawiedzie, może to skutkować poważnymi konsekwencjami dla pozostałej części sieci.

Dowiedz się węcej
woz pomiarowy

Jak wóz pomiarowy ważący 30 kilo lokalizuje uszkodzenia kabli SN?

Klasyczne podejście do lokalizacji uszkodzeń kabli SN od zawsze wymagało zastosowania ciężkiej aparatury o dużych gabarytach. Lokalizacja wstępna, a następnie punktowa pociągały za sobą konieczność zastosowania zespołu urządzeń o stosunkowo dużej mocy, które zwyczajowo zabudowywane były na pojazdach dostawczych. Takie rozwiązanie pozwalało na zachowanie spójności systemu oraz ułatwiało transport na miejsce wykonywania pomiarów. Pierwsze tego typu samochody, które pojawiły się w polskiej energetyce, produkowane były przez NRD-owski konglomerat Robotron i nawet jeszcze zupełnie niedawno można je było spotkać w spółkach dystrybucyjnych, czy na dużych zakładach przemysłowych. 

Dowiedz się węcej
lokalizacja instalacji podziemnych

Nowa jakość w precyzyjnej lokalizacji podziemnych tras kabli i i rur

Wiedza o rzeczywistym przebiegu tras instalacji podziemnych dla wielu przedsiębiorstw stanowi bardzo ważny element w prawidłowym funkcjonowaniu ich przedsiębiorstw. Dotyczy to zarówno fabryk, firm dystrybucyjnych, serwisowych a także wykonawczych. Dlatego też, zestawy lokalizacyjne używane do trasowania instalacji podziemnych powinny pewnie i precyzyjne lokalizować infrastrukturę podziemną. Dodatkowo muszą dawać pewność osobie trasującej kabel czy rurę, że nawet w obszarach o dużym zagęszczeniu instalacji podziemnych będzie on w stanie pewnie zidentyfikować „własną” instalację.

Dowiedz się węcej
Baker Instrument

Megger kontynuuje rozwój swojej działalności poprzez przejęcie Baker Instrument

W dniu 16 sierpnia 2018 roku firma Megger Group Limited ogłosiła zawarcie umowy nabycia spółki Baker Instrument od SKF Group.

Dowiedz się węcej
lokalizacja uszkodzeń

Uszkodzony kabel? To nie musi być problem

Naprawa uszkodzonego kabla nie musi być za każdym razem rzeczą trudną, zwłaszcza gdy mamy do czynienia z kablem niskiego napięcia. Większym problemem może okazać się znalezienie miejsca, w którym kabel jest uszkodzony. Jeśli przypadkowo uszkodziliśmy kabel (np. wykonując wykop) to od razu wiemy w którym miejscu kabel wymaga naprawy. Najczęściej jednak przypadki mechanicznego uszkodzenia kabla powodowane są przez inne ekipy (wodociągowe, kanalizacyjne itp.). W celu uniknięcia odpowiedzialności za usterkę, kabel naprawiany jest „na szybko” i często przez osobę nie posiadającą doświadczenia w wykonywaniu tego typu czynności. Izolacja odtworzona w niewłaściwy sposób po pewnym czasie ulega awarii, a my zostajemy z problemem, który jest tym większy im dłuższy jest dany kabel.

Dowiedz się węcej
Badania odbiorcze linii kablowych 110kV

Badania odbiorcze linii kablowych 110kV w świetle wymagań zakładów energetycznych oraz międzynarodowych wytycznych i norm

Na przestrzeni ostatnich lat obserwujemy coraz więcej instalacji linii kablowych 110kV zarówno krótkich odcinków np. łączących transformator z rozdzielnią WN jak i dłuższych linii kablowych stanowiących skablowanie istniejących linii napowietrznych ew. instalowanie nowych odcinków. Tendencja ta jest spowodowana kilkoma czynnikami.

Dowiedz się węcej
  • 1
  • 2
  • >
  • Wyświetla pozycje 1 - 10 z 16 ogółem