Menu

Patenty

Wiele naszych urządzeń wykorzystuje technologie, rozwiązania i konstrukcje, które są objęte ochroną prawną własności intelektualnych – włączając w to patenty – lub rozwiązania, które są w trakcie procesu zgłoszenia, uzyskania bądź nadania patentu – lista patentów Megger Instruments Limited.

Dokument ten został sporządzony zgodnie z wymaganiami, ustanowionymi w sekcji 15 Intellectual Property Act 2014 (Prawa Własności Intelektualnej), a także w celu poinformowania o objęciu ochroną lokalnym prawem własności intelektualnej w kraju, w którym obowiązuje prawo patentowe i zastrzeżenie praw własności intelektualnej.