Menu

Zastosowania

Testy i diagnostyka kabli

Megger zapewnia uzyskanie wiarygodnych oraz precyzyjnych danych na podstawie przeprowadzonych testów i diagnostyki kabli,  byś w efekcie mógł podjąć odpowiednie czynności utrzymaniowe oraz naprawcze Twojej sieci kabli energetycznych i urządzeń towarzyszących.

Nasz sprzęt umożliwia:

 • Lokalizację uszkodzeń kabli
 • Pomiary izolacji DC i AC
 • Pomiary bardzo niskich częstotliwości VLF
 • Badania ekranów i płaszczy kabli
 • Analizę wyładowań niezupełnych, mapping i usługi pomiarowe
 • Pomiary reflektometryczne w dziedzinie czasu
 • Pomiary współczynnika strat dielektrycznych Tan delta/ współczynnika mocy
 • Próby wytrzymałości napięciowej i dielektrycznej

 

Systemy zabezpieczeń i przekaźniki

Systemy zabezpieczeń i przekaźniki - Megger ułatwia obowiązkową legalizację i testy funkcjonowania sieciowych systemów automatyki zabezpieczeniowej. Niezależnie czy badasz starsze konstrukcje elektromechaniczne, czy nowoczesne urządzenia funkcjonujące zgodnie z normą IEC 61850 w sieci automatyki zabezpieczeniowej, nasze produkty zawsze zapewnią maksymalną, potrzebną Ci moc wyjściową, będąc przy tym rozwiązaniem kompaktowym i wygodnym w transporcie.

Nasz sprzęt umożliwia:

 • Kompleksowe pomiary w układach trójfazowych
 • Pomiary układów jednofazowych
 • Badania metodą wymuszania prądu po stronie pierwotnej i wtórnej

 

Wyłączniki mocy

Megger oferuje dopasowane rozwiązania pomiarowe, by zapewnić Ci możliwość prawidłowej oceny stanu wyłączników mocy pod względem mechanicznym, jak i elektrycznym – bez konieczności wykonywania czasochłonnego i kosztownego procesu demontażu oraz niezależnie od tego, czy dany aparat elektryczny pracuje przy niskim lub wysokim napięciu.

Nasz sprzęt umożliwia przeprowadzenie pomiarów:

 • Rezystancji zestyków
 • Czasów zadziałania
 • Ruchu
 • Rezystancji dynamicznej DRM
 • Analizę drgań mechanicznych
 • Z zastosowaniem metody obustronnego uziemienia DualGround™

 

Pomiary i diagnostyka transformatorów

Oferując najbardziej rozbudowany wachlarz sprzętu diagnostycznego transformatorów w branży, Megger umożliwia Ci zapobieganie awariom i odpowiednie zarządzanie cyklem eksploatacyjnym jednych z Twoich najdroższych urządzeń poprzez przeprowadzanie pełnej oceny stanu transformatorów.

Nasz sprzęt umożliwia przeprowadzenie pomiarów:

 • Rezystancji uzwojeń
 • Przekładni transformatora
 • Stanu oleju transformatorowego
 • Rezystancji dynamicznej
 • Analizy odpowiedzi częstotliwościowej SFR
 • Spektroskopii dielektrycznej w dziedzinie częstotliwości DFR
 • Wyładowań niezupełnych

 

Aparatura pomiarowa niskiego napięcia

Megger zapoczątkował swoją popularność i markę w oparciu o testery izolacji – Sydney Evershed skonstruował pierwszy tester izolacji ponad 130 lat temu. Po dziś dzień nasz sprzęt pomiarowy stawia czoła wyzwaniom oraz trudnym środowiskom testowym, zapewniając  pełne bezpieczeństwo obsługi, jednocześnie ograniczając koszty i czasochłonność pomiarów. Możliwości pomiarowe Aparatury niskiego napięcia obejmują:

 • Testy izolacji
 • Badania ciągłości obwodów
 • Pomiar impedancji pętli
 • Testy wyłączników RCD
 • Pomiary układów uziemienia
 • Testy urządzeń przenośnych i ręcznych

 

Ogólne pomiary elektryczne

Megger oferuje szeroki wachlarz urządzeń pomiarowych ogólnego przeznaczenia, które wykorzystywane są do wielu zastosowań. Każdy produkt został przygotowany z myślą o niezawodnym funkcjonowaniu w każdym czasie i miejscu, by uczynić Twoją pracę łatwiejszą oraz bardziej efektywną. Możliwości pomiarowe urządzeń pomiarowych ogólnego przeznaczenia obejmują:

 • Testy rezystancji napięciem 5, 10 i 15 kV
 • Pomiary ciągłości i małych rezystancji
 • Analizę jakości energii
 • Wykrywanie wyładowań niezupełnych w trybie offline i online
 • Testy obciążenia baterii i impedancji ogniw

 

Testy silników elektrycznych i generatorów

Megger oferuje szereg analizatorów stanów statycznych oraz dynamicznych silników elektrycznych i generatorów, które umożliwiają szybką ocenę stanu maszyn elektrycznych oraz ich uzwojeń, a także które mają wpływ na planowanie zabiegów konserwacyjnych i napraw.

Nasz sprzęt umożliwia przeprowadzenie pomiarów:

 • Izolacji uzwojeń stojana i wirnika
 • Napięciem udarowym
 • Rezystancji uzwojeń
 • Obciążenie
 • Online i offline
 • Jakości energii