Menu
Firma
O nas
Zapisy prawne
Polityka w sprawie współczesnego niewolnictwa i handlu ludźmi

Polityka w sprawie współczesnego niewolnictwa i handlu ludźmi

Zgodnie z brytyjską Ustawą o Współczesnym Niewolnictwie z 2015 firma Megger ma obowiązek wydania oświadczenia w sprawie współczesnego niewolnictwa i handlu ludźmi.

Grupa Megger zobowiązuje się do zarządzania łańcuchami dostaw we wszelkich aspektach zgodnie z najlepszą praktyką w zakresie etyki, kwestii społecznych i bezpieczeństwa działalności gospodarczej. Zgodnie z tym zobowiązaniem firma Megger wymaga od swoich dostawców prowadzenia działalności według takich samych wysokich standardów podkreślając, że dostawcy mają obowiązek działać zgodne z prawem, regulacjami oraz zasadami obowiązującymi w kraju pochodzenia. W celu określenia oczekiwań wobec wszystkich dostawców Grupa Megger opracowała i przyjęła kodeks postępowania dotyczący łańcuchów dostaw. Ustalone zostały minimalne standardy, które uwzględniają ocenę podmiotów z należytą starannością w zakresie zgodności z Ustawą o Współczesnym Niewolnictwie 2015 i wdrożenie skutecznego systemu kontroli mającej na celu zapobieganie oraz wykrywanie aktów współczesnego niewolnictwa. Podczas audytów prowadzonych regularnie w krajach wysokiego ryzyka dostawcy zobowiązani są do przedstawienia na żądanie swoich procedur w zakresie zgodności z polityką przeciwdziałania współczesnemu niewolnictwu i handlu ludźmi.

Grupa Megger na bieżąco dokonuje przeglądu łańcuchów dostaw w celu monitorowania zgodności z polityką firmy i zapewnienia, że ta polityka jest skutecznie wdrażana.

Ciałem odpowiedzialnym za wydanie i implementację polityki w sprawie współczesnego niewolnictwa oraz handlu ludźmi jest Zarząd Grupy Megger. Odstępstwa od tej polityki bez pisemnej zgody Zarządu są niedopuszczalne.

Dr Andrew Dodds

Marzec 2023