Menu

EVCA210

Adapter do badań stacji ładowania pojazdów elektrycznych

  • Przycisk wstępnego pomiaru przewodu PE 
  • Przycisk symulacji błędu „E” przewodu sterującego CP 
  • Przycisk symulacji uszkodzenia przewodu ochronnego PE (uziemienia) 
  • Pokrętło wyboru symulowanego sygnału styku probierczego PP

Megger EVCA210 to kompaktowy, łatwy w obsłudze adapter, oferujący wymagane przez przedsiębiorstwa energetyczne funkcje do przeprowadzenia testów stacji ładowania pojazdów elektrycznych Mode 3 AC. Zaprojektowany ze szczególnym uwzględnieniem  wymogów norm europejskich oraz międzynarodowych, EVCA210 może być wykorzystany do testów wszelkich jedno- oraz trójfazowych stacji ładowania pojazdów elektrycznych przy zastosowaniu odpowiednich wtyczek. Zakres wykonywanych badań obejmuje weryfikację poprawności funkcjonowania oraz bezpieczeństwa obsługi stacji ładowania. Adapter umożliwia przeprowadzenie pomiarów stacji ładowania przy pomocy jedno- i wielofunkcyjnych urządzeń pomiarowych według wymogów PN-EN IEC 61851-1 oraz PN-HD 60364-7-722. Stacje ładowania należy poddawać badaniom przed dopuszczeniem do użytkowania oraz okresowo, na etapie eksploatacji.