Menu

SDRM202

Dodatkowy miernik rezystancji statycznej i dynamicznej do analizatorów serii TM

  • Możliwość pomiaru rezystancji na wyłącznikach instalacyjnych
  • Niewielkie rozmiary i niewielka masa
  • Możliwość wykonywania wielu operacji bez długich czasów oczekiwania

SDRM202 to dodatkowy miernik przystosowany do analizatorów TM1800 i TM1700. Miernik SDRM202 można podłączyć do analizatora EGIL kompatybilnego z miernikami SDRM i posiadającego program CABA Win w wersji R03A lub nowszej, lecz w takiej sytuacji zaleca się stosowanie jednokanałowego miernika SDRM201. Miernik SDRM202 służy do wykonywania pomiarów rezystancji statycznej i dynamicznej (odpowiednio SRM i DRM) na wysokonapięciowych wyłącznikach instalacyjnych lub innych urządzeniach o niskiej rezystancji. W połączeniu z analizatorami TM1800 i TM1700 można za jego pomocą mierzyć również natężenie prądu i spadek napięcia na stykach wyłącznika. Może on zatem obliczać wartość rezystancji w funkcji czasu.