Menu

SDRM201

Dodatkowy miernik rezystancji statycznej i dynamicznej do analizatora EGIL

  • Możliwość pomiaru rezystancji na wyłącznikach instalacyjnych
  • Niewielkie rozmiary i niewielka masa
  • Możliwość wykonywania wielu operacji bez długich czasów oczekiwania

SDRM201 to dodatkowy miernik do analizatora EGIL. Analizator EGIL musi być kompatybilny z miernikiem SDRM oraz posiadać program CABA Win w wersji R03A lub nowszej. Miernik SDRM201 służy do wykonywania pomiarów rezystancji statycznej i dynamicznej (odpowiednio SRM i DRM) na wysokonapięciowych wyłącznikach instalacyjnych lub innych urządzeniach o niskiej rezystancji. W połączeniu z analizatorem EGIL można za jego pomocą mierzyć również natężenie prądu i spadek napięcia na stykach wyłącznika. Może on zatem obliczać wartość rezystancji w funkcji czasu. Cały układ pomiarowy składa się z miernika SDRM201 z kablami prądowymi oraz puszki przyłączeniowej SDRM. Puszka ta posiada fabrycznie przyłączone kable do podłączania miernika SDRM201 z analizatorem EGIL.