Menu

BALTO Modular

Wysokoprądowy tester wyłączników prądu stałego

  • Akumulatorowe zasilanie obwodu pomiarowego, wspomagane superkondensatorami podłączonymi w układzie równoległym (buforowym)
  • Źródło prądowe: przekształtniki DC/DC
  • Regulowane parametry prądu zwarciowego
  • Złącza: USB i Ethernet RJ45
  • Nowy przenośny wysokoprądowy tester wyłączników szybkich prądu stałego

Tester wyłączników szybkich prądu stałego Balto Modular wymusza w obwodzie głów­nym (pierwotnym) wyłącznika prąd o bardzo du­żym, precyzyjnie nastawionym natężeniu i zdefiniowanej stromości narastania w celu przetestowania parametrów funkcjonalnych wyłącznika, tj. prądu zadziałania wyzwalacza i czasu własnego wyłącznika, z zachowaniem kontroli istotnych pa­rametrów obwodu pomiarowego, przekształt­ników DC/DC i przekaźni­ków zabezpieczeniowych.