Menu

HPG 50-H, HPG 70/80-H, HPG 110-H

Urządzenia probiercze napięcia przemiennego

  • HPG 50-H, próby napięciem przemiennym (AC) do 35 kVrms / próby napięciem stałym (DC) do 50 kV
  • HPG 70 / 80-H, próby napięciem przemiennym (AC) do 50 / 58 kVrms / próby napięciem stałym (DC) do 70 / 80 kV
  • HPG 110-H, próby napięciem przemiennym (AC) do 78 kVrms / próby napięciem stałym (DC) do 110 kV

Wysokonapięciowe zestawy probiercze HPG 50 do 110-H przeznaczone są do przeprowadzania prób wytrzymałości elektrycznej napięciem przemiennym 50 Hz (35 do 78 kVrms) i napięciem stałym do 110 kV. Modele HPG 50 do 80 D przeznaczone są do przeprowadzania prób wytrzymałości elektrycznej napięciem przemiennym 50 Hz (35 do 58 kVrms) i napięciem stałym do 80 kV*. Systemy probiercze HPG składają się z dwóch oddzielnych jednostek: modułu sterowniczego i modułu wysokiego napięcia. Rozdzielenie modułów ułatwia użycie sprzętu pomiarowego w terenie. Typowe zastosowania:

  • Próby napięciowe kabli
  • Próby napięciowe rozdzielnic
  • Próby napięciowe przekładników prądowych
  • Próby napięciowe aparatury średniego napięcia