Menu

VLF CR-28, VLF CR-40 i VLF CR-60

Wydajne urządzenie VLF oparte na napięciu cosinusoidalno-prostokątnym

  • Testy VLF, DC i uszkodzenia izolacji kabli
  • Dwudzielna, modułowa, poręczna konstrukcja
  • Duża reaktancja pojemnościowa
  • Wbudowany układ wyładowczy
  • Tworzenie protokołów pomiarowych

Przenośne, wysoce wydajne i energooszczędne systemy probiercze VLF przeznaczone są do testowania kabli napięciem probierczym prostokątnym o przebiegu kosinusoidalnym z częstotliwością 0,1 Hz wedle norm IEC, IEEE i PN-HD 620/621. Normy te wymagają badania wytrzymałości dielektrycznej okablowania i ich połączeń po montażu i każdej naprawie.

Systemy probiercze VLF firmy Megger oznaczają się najwyższymi parametrami pracy, i to przy bardzo niewielkich wymiarach – zalety te wynikają z opatentowanej techniki o specyficznym przebiegu fali napięciowej oraz odzysku mocy podczas odwracania biegunów zasilania. Poza badaniem stanu kabli i próbami ich izolacji, system służy również do precyzyjnej lokalizacji uszkodzeń (przebić) izolacji (po podłączeniu zestawu do sondy napięcia krokowego).

W ofercie dostępne są trzy wersje systemu – dla każdej przewidziano inny poziom maksymalnego napięcia wyjściowego (tj. 28, 40 i 60 kVrms):

  • VLF CR-28 do kabli SN o napięciu maks. 15 kV
  • VLF CR-40 do kabli SN o napięciu maks. 23 kV
  • VLF CR-60 do kabli SN o napięciu maks. 35 kV