Menu

DCM305E

Cęgowy miernik prądu upływowego

  • Najwyższa rozdzielczość 0,001 mA
  • Zakres pomiaru prądu do 100 A AC
  • Odczyt rzeczywistej wartości skutecznej (TRMS)
  • Filtr dolnoprzepustowy wspomagający stabilność odczytów
  • Funkcja Data HOLD (ręczne zatrzymanie odczytu), Auto HOLD (automatyczne zatrzymanie odczytu) i Peak HOLD (zatrzymanie odczytu maksymalnego)
  • Średnica szczęk 40 mm

Miernik cęgowy DCM305E przeznaczony jest przede wszystkim do pomiarów prądów upływowych w instalacjach elektrycznych. Najwyższy zakres pomiarowy, pozwalający mierzyć rzeczywiste wartości skuteczne prądu do 100 A zwiększa możliwości zastosowań miernika, czyniąc go przyrządem uniwersalnym.

Mierniki rzeczywistej wartości skutecznej (TRMS) precyzyjnie mierzą wartości parametrów (prądu lub napięcia) zarówno przebiegów sinusoidalnych nieodkształconych, jak też przebiegów okresowych niesinusoidalnych, takich jak sygnały prostokątne, trójkątne, impulsowe czy inne o nieregularnych kształtach.

Miernik posiada sześć zakresów pomiarowych: 6 mA, 60mA, 600 mA, 6 A, 60 A i 100 A. Na zakresie 6 mA rozdzielczość pomiaru wynosi 0,001 mA. Zakresy mogą być wybierane ręcznie lub automatycznie.