Menu

Seria MIT400/2

Mierniki CAT IV do pomiarów rezystancji izolacji i ciągłości obwodów przemysłowych i elektroenergetycznych

  • Testowanie izolacji napięciem do 1000 V i w zakresie 200 GΩ
  • Stabilizowane napięcie testu izolacji (nowość)
  • Jednozakresowe, szybsze testowanie ciągłości od 0,01 Ω do 1 MΩ (nowość)
  • Regulowane napięcie testu izolacji od 10 V do 1000 V (nowość)
  • Pomiar napięcia 600 V Trms AC i DC
  • Zapisywanie wyników testów i ich pobieranie za pomocą technologii Bluetooth®
  • Wykrywanie i ochrona w przypadku obwodów pod napięciem
  • Opcja wielokrotnego ładowania z sieci i w samochodzie (nowość)
  • CAT IV 600 V i IP54

Testery izolacji i ciągłości serii MIT400 mk2 są zaprojektowane nie tylko dla branży elektrycznej oraz przemysłowej, ale również w wyjątkowo szerokim zakresie zastosowań, takich jak testowanie kabli, testowanie silników, branża motoryzacyjna, ESD, budowa tablic rozdzielczych, awionika, konserwacja itp. Induktor nowej serii MIT400/2 wyróżnia się szybkim pomiarem ciągłości i stabilizowanym napięciem probierczym umożliwiającym bardziej wydajne oraz dokładniejsze badania instalacji elektrycznych.

Napięcie probiercze, stabilizowane sprzężeniem zwrotnym, utrzymywane jest na poziomie nie wyższym niż +2% wartości nominalnej, zapewniając bezpieczne i dokładne pomiary.

Nowy model miernika wykonuje pomiary ciągłości znacznie szybciej, zaś funkcja automatycznego przełączania zakresu rezystancji obejmuje wartości już od 0,01 Ω do imponującego maksimum rzędu 1,0 MΩ  Miernik zachowuję możliwość pomiarów z natężeniem 200 mA i 20 mA.

Następca pierwotnego modelu MIT400 ma kompletnie nową obudowę z rozkładaną podpórką tylną oraz kieszeń na 6 baterii, oddzieloną od oprawki bezpiecznika. Wszystkie mierniki z omawianej serii wykonano ze szczelnymi obudowami formowanymi wtryskowo w klasie IP54, gwarantującymi bryzgoszczelność i odporność na zalanie od deszczu.

Seria obejmuje cztery przyrządy:
MIT400/2            250 V, 500 V i 1000 V
MIT410/2            50 V, 100 V, 250 V, 500 V i 1000 V + wskaźnik polaryzacji, dielektryczny współczynnik absorpcji
MIT420/2            50 V, 100 V, 250 V, 500 V i 1000 V + wskaźnik polaryzacji, współczynnik absorpcji dielektrycznej, zmienne napięcie probiercze i zapis wyników pomiaru w pamięci wewnętrznej
MIT430/2            50 V, 100 V, 250 V, 500 V i 1000 V + wskaźnik polaryzacji, współczynnik absorpcji dielektrycznej, zmienne napięcie probiercze i eksport danych przez Bluetooth

Dokumentacja produktu
Quick start
MIT400/2 & MIT2500