Menu

VLF Sinus 45 kV

System do prób napięciowych

  • Funkcja pomiaru współczynnika strat dielektrycznych (tangens delta) i automatycznej interpretacji wyników
  • Automatyczna regulacja częstotliwości względem długości testowanego kabla
  • Regulacja częstotliwości impulsów prądu stałego od 1:3 do 1:4
  • Próby napięciowe VLF 0,1 Hz do 32 kV RMS
  • Próby napięciem DC do 20 kV DC

VLF Sinus Wave 45 z dodatkową funkcją pomiaru tangens delta jest kompaktowym systemem do prowadzenia pomiarów rozruchowych, prób i analiz stanu kabli SN. Urządzenie umożliwia testowanie kabli techniką bardzo niskiej częstotliwości (VLF) oraz próby powłok kablowych, a także dokładną lokalizację uszkodzeń powłoki kablowej – po doposażeniu w dodatkową sondę napięcia krokowego ESG NT. VLF45 nadaje się idealnie do prowadzenia testów rutynowych i skomplikowanych pomiarów diagnostycznych – to prawdziwie wszechstronny system do pracy ciągłej.

VLF45 gwarantuje jakość i stabilność przebiegu napięcia w próbach napięciem sinusoidalnym 0,1 Hz, napięciem prostokątnym lub napięciem prądu zmiennego. W razie nadmiernego prądu ładowania, układ wykrywania przebicia izolacji przerywa pomiar, ograniczając ewentualne dalsze uszkodzenie kabla do minimum. Pamięć wewnętrzna może pomieścić dane z 1 000 pomiarów. Wyniki można wyświetlać na ekranie urządzenia i nagrywać na urządzenia USB, po czym przenieść do dołączonego w komplecie oprogramowania CableBook, by opracować protokół pomiarowy.

Wersja system VLF45 oprócz możliwości zakupu systemu z pomiarem współczynnika strat (tangens delta) może być rozbudowana o moduł Booster. Moduł ten daje możliwość wykonywania prób napięciowiowych napięciem VLF 0.1 Hz CR (prostokąt oraz diagnostyka metodą DAC).