Menu

EasyTest 20 kV

System do pomiarów kabli napięciem VLF i stałym 20 kV DC

  • Łatwość obsługi
  • Konfigurowalne sekwencje pomiarowe
  • Pomiary AC, DC i powłok kablowych za pomocą jednego urządzenia
  • Eksport protokołów pomiarowych przez USB lub Winkis

Easytest to uproszczona wersja urządzeń do standardowych pomiarów napięciem VLF. Przyrząd służy do pomiarów poprawności i niezawodności działania okablowania, co jest celem standardowych prób VLF określonym w normach elektrotechnicznych.

Pomiary prowadzi się zgodnie z normami wewnątrzzakładowymi po naprawach instalacji kablowej lub montażu nowych obwodów i kabli. Celem takiego pomiaru jest sprawdzenie integralności kabli i osprzętu elektrycznego przed ponownym podłączeniem do zasilania. Easytest umożliwia takie pomiary pod napięciami znacznie wyższymi od napięcia roboczego badanych kabli. Dzięki temu masz absolutną pewność, czy okablowanie nadaje się do użytku. Maksymalne napięcie wyjściowe to 20 kV VLF 0,1 Hz CR (Prostokąt).