Menu

TDS NT

System do monitorowania prób napięciowych i diagnostyki WNZ

  • 3 źródła napięciowe w jednym urządzeniu (DC/VLF CR/DAC)
  • Próby napięciowe VLF na kablach SN zgodne z polskimi normami wraz z równoległym pomiarem WNZ
  • Niedestrukcyjne pomiary WNZ napięciem DAC
  • Zastosowanie pomiaru WNZ również z napięciem VLF CR i porównanie wyników z częstotliwością 50 Hz

Operatorzy sieci mogą teraz uzyskać szybsze i znacznie bardziej wiarygodne informacje na temat jakości i stanu ich kabli. Jest to możliwe dzięki nowej technologii pomiaru WNZ przy napięciu VLF CR w fazie zmiany polaryzacji. Po raz pierwszy stało się możliwe natychmiastowe zlokalizowanie usterek w kablach podziemnych podczas rzeczywistego pomiaru PD.

W przypadku technologii VLF i DAC po raz pierwszy w jednym urządzeniu połączono test wytrzymałości z cosinusoidalnym napięciem VLF (VLF CR) i diagnostyką PD z tłumionym napięciem przemiennym (DAC). Pozwala to na wydajne i zintegrowane rozwiązanie do precyzyjnego inwentaryzacji infrastruktury sieciowej. Ważnym faktem jest to, że dane pomiarowe PD, uzyskane z VLF CR lub napięciem DAC, można porównać bezpośrednio z napięciem sieciowym 50/60 Hz. Ułatwia to podejmowanie wiarygodnych decyzji.

PD_Software
PD Detector Software for MV DAC30, TDS NT, TDM 45, PDS 62
setup-3-5-10.exe
112,1 MB | 12-05-23