Menu

Pil 8

Znacznik kabli i faz zasilania

  • Bezobsługowe przekaźniki cęgowe
  • Do pomiarów na rozdzielnicach każdego typu
  • Obsługa jednoosobowa
  • Bardzo łatwa praca
  • Najbezpieczniejsza metoda oznakowania faz zasilania

System oznakowania faz zasilania PIL8 ułatwia szybkie i bezpieczne znakowanie miejsc łączenia kabli SN. PIL 8 nie wymaga przerywania uziemienia ani zwarcia ochronnego obwodów elektrycznych. System ten wręcz wymaga prawidłowego uziemienia i zwarcia kabla, aby działał i gwarantował bezpieczeństwo wykonawcy pomiarów. Na uziemionym końcu kabla każdej z faz zakłada się odpowiadający jej przekaźnik cęgowy i przypisuje mu odpowiednie oznakowanie.