Menu

MCT105

Lokalizator przewodów

  • Lokalizuje przewody w ścianach
  • Wykrywa przewody pod napięciem i bez napięcia
  • Wykrywa przerwy i zwarcia w przewodach
  • Wykrywa bezpieczniki i wyłączniki
  • Lokalizuje elementy przewodzące w gruncie
  • Lokalizuje metalowe rury wodociągowe i centralnego ogrzewania
  • Audiowizualne wskazanie siły sygnału
  • Tryb bezstykowej detekcji napięcia (Odbiornik Rx)
  • Ręczne i automatyczne dostosowanie czułości
  • Wbudowana latarka (Odbiornik Rx)

Megger MCT105 to zestaw składający się z nadajnika Tx oraz odbiornika Rx do lokalizacji przewodów i elementów przewodzących, ułożonych w ścianach bądź w gruncie. Wskazuje obecność bezpieczników, wyłączników, a także przerw czy zwarć w przewodach i instalacjach elektrycznego ogrzewania podłogowego. Służy również do wykrywania tras rur wodociągowych i centralnego ogrzewania.

Nadajnik pracuje w pięciu zakresach napięcia znamionowego: 12 V, 50 V, 120 V, 230 V oraz 400 V. Generuje również sygnał w obwodach izolowanych i beznapięciowych. Odbiornik umożliwia automatyczne bądź ręczne dostosowanie czułości wykrywania sygnału i może wykrywać kable ułożone na głębokości do 2,5 m. Nadajnik oraz odbiornik mają wbudowany wyłącznik czasowy oraz wskaźnik niskiego poziomu baterii.