Menu

Geolux GL 660-1

Lokalizator zwarć doziemnych w sieciach izolowanych
- PRODUKT WYCOFANY

  • Filtr sieciowy umożliwiający bezpośrednie sprzężenie generatora z kablem pod napięciem do 660 V
  • Pulsujące natężenie wyjściowe ułatwiające wykrywanie sygnału pomiarowego
  • Filtrowanie w celu tłumienia znacznych zakłóceń sygnału
  • Lokalizacja zwarć doziemnych do 150 kΩ
  • Niewymagane wyłączanie podczas lokalizacji uszkodzeń
  • Brak wpływu na podłączone linie sygnałowe

Niektóre ważne systemy sterujące, sygnalizacyjne i zasilające, takie jak sygnalizacja kolejowa, szpitale, elektrownie i inne instalacje przemysłowe, projektowane są jako systemy izolowane względem ziemi (tak jak systemy teleinformatyczne). By zapewnić bezpieczeństwo i ciągłość działania, systemy takie są monitorowane pod kątem zwarć z potencjałem ziemi.

Pojedyncze uszkodzenie ziemnozwarciowe zazwyczaj nie powoduje awarii systemu. Dopiero drugie i dalsze zwarcia z ziemią skutkują częściową awarią lub całkowitym załamaniem systemu. Z tego względu ważne jest, by każde uszkodzenie tego typu było niezwłocznie zlokalizowane i usunięte. Zadanie to można wykonać za pomocą lokalizatora Geolux GL 660-1. Urządzenie to podłącza się bezpośrednio do uszkodzonej linii kablowej, która może znajdować się pod napięciem do 660 V. Urządzenie wysyła sygnał niskiej częstotliwości, który można prześledzić odpowiednim odbiornikiem wzdłuż uszkodzonej linii do punktu zwarcia z potencjałem ziemi.