Menu

BPS 5000-C

Dopalarka z funkcją prób napięciowych kabli SN

 • Kontrola pomiarów obwodów prądu stałego, zmiennego i VLF
 • Przepalenie ARM®
 • Pomiary prądu stałego do 110 kV
 • Przepalenie do 110 A
 • Pomiary VLF do 54 kV / 5 uF
 • Zintegrowana lokalizacja uszkodzeń powłok kablowych

BPS 5000-C jest zwykle częścią systemów lokalizacji uszkodzeń kabli elektrycznych, choć można go używać również jako przenośnego przyrządu do napraw i przepalania uszkodzeń w okablowaniu. Podstawowy zakres możliwości cyfrowego modułu sterującego obejmuje funkcję dopalarki do naprawy tych uszkodzeń kabli, które trudno zlokalizować. Urządzenie może również sterować zewnętrznymi systemami pomiarowymi. Zewnętrzny system pomiarowy umożliwia wykonywanie konwencjonalnych pomiarów obwodów prądu stałego, a także znanych i sprawdzonych od lat pomiarów przy bardzo niskiej częstotliwości (VLF) za pomocą fal prostokątnych VLF 0,1 o przebiegu cosinusoidalnym.

EasyProt

Version for use with:

 • MFM10
 • ETray
 • Easytester 10/20kV
 • NIM 1000
 • VLF Sinus 28/30/34/51/54
 • VLF Sinus 45/62 (TDM 45/62-P)

Installation instructions:

 • Download the zip archive.
 • Open the zip archive.
 • Copy the EasyProt62 folder to the desired installation folder.
 • Open the installation folder.
 • Double-click on EasyPro.exe, if you want to import log files from any aforementioned product other than VLF Sinus 62.

otherwise....

 • Double-click on EasyProt_62.exe, if you want to import VLF Sinus 62 log files.
EasyProt version update
EasyProt_V1-37.zip
19,7 MB | 07-08-23