Menu

MGFL100

Lokalizator zwarć doziemnych baterii akumulatorów

  • Sygnalizacja optyczna i dźwiękowa (alarm) w przypadku wykrycia zwarcia doziemnego rezystancyjnego
  • Bezpośredni pomiar rezystancji zwarcia doziemnego i pojemności rozproszonej
  • Bezpośredni pomiar prądu zwarcia doziemnego i pojemnościowego prądu upływu
  • Regulowane ograniczenia dla prądu i napięcia
  • Nadajnik zasilany z sieci lub wewnętrznego akumulatora, odbiornik zasilany bateryjnie
  • Lokalizacja zwarć doziemnych do 400 kΩ
  • Lokalizacja zwarć doziemnych w systemach zasilania AC i DC
  • Może być używany do pomiaru systemów i instalacji o napięciu do 600 V

Miernik MGFL100 przeznaczony jest do lokalizacji zwarć doziemnych w nieuziemionych systemach zasilania AC i DC, bateriach akumulatorów systemów zasilania rezerwo­wego a także w sieciach z izolowanym punktem neutralnym (IT).

Wykrycie zwarcia doziemnego o charakterystyce rezystan­cyjnej sygnalizowane jest alarmem optyczno-akustycznym. Urządzenie automatycznie rozróżnia między prądem rezy­stancyjnym i reaktancyjnym wynikającym z pojemności rozproszonej badanego systemu.