Menu

MTO300 i MTO330

Mierniki rezystancji uzwojeń transformatorów

  • Zasada jednokrotnego podłączenia przewodów skraca czterokrotnie czas zestawiania układów pomiarowych i zmniejsza ryzyko wypadków przy pracy o 70%.
  • Zautomatyzowany pomiar 6 uzwojeń (8 zacisków)
  • Przewody pomiarowe kompatybilne z trójfazowymi miernikami przekładni Meggera serii TTR300
  • Jednoczesne magnesowanie uzwojeń przyspiesza i zwiększa dokładność pomiaru prądem stałym rezystancji uzwojeń o dużej indukcyjności
  • Wbudowana funkcja automatycznego rozmagnesowania rdzenia
  • Badanie prawidłowości działania podobciążeniowego przełącznika zaczepów

Mierniki MTO300 i MTO330 umożliwiają jednoczesny pomiar rezystancji sześciu uzwojeń z wykorzystaniem ośmiu zacisków transformatora. Wykonanie pomiarów wszystkich sześciu uzwojeń transformatora trójfazowego bez konieczności przełączania przewodów pomiarowych znacząco skraca czas badania. Ponadto metoda jednoczesnego magnesowaniu wszystkich uzwojeń pozwala na uzyskanie w krótkim czasie wiarygodnych wyników pomiarów nawet w przypadku dużych transformatorów z uzwojeniem dolnego napięcia w układzie trójkąta. Przewody pomiarowe używane z miernikami serii MTO3XX są kompatybilne z miernikami przekładni serii TTR300, dzięki czemu układ połączeń zestawiony do pomiaru rezystancji uzwojeń może być użyty do pomiarów przekładni transformatora bez straty czasu na wykonywanie nowych połączeń.

Dokumentacja produktu
Karta katalogowa
MTO 330 Seria
Instrukcja obsługi
User guide - AVTMMTO3XX