Menu

MTO300 i MTO330

Mierniki rezystancji uzwojeń transformatorów

  • Zasada jednokrotnego podłączenia przewodów skraca czterokrotnie czas zestawiania układów pomiarowych i zmniejsza ryzyko wypadków przy pracy o 70%.
  • Zautomatyzowany pomiar 6 uzwojeń (8 zacisków)
  • Przewody pomiarowe kompatybilne z trójfazowymi miernikami przekładni Meggera serii TTR300
  • Jednoczesne magnesowanie uzwojeń przyspiesza i zwiększa dokładność pomiaru prądem stałym rezystancji uzwojeń o dużej indukcyjności
  • Wbudowana funkcja automatycznego rozmagnesowania rdzenia
  • Badanie prawidłowości działania podobciążeniowego przełącznika zaczepów

Mierniki MTO300 i MTO330 umożliwiają jednoczesny pomiar rezystancji sześciu uzwojeń z wykorzystaniem ośmiu zacisków transformatora. Wykonanie pomiarów wszystkich sześciu uzwojeń transformatora trójfazowego bez konieczności przełączania przewodów pomiarowych znacząco skraca czas badania. Ponadto metoda jednoczesnego magnesowaniu wszystkich uzwojeń pozwala na uzyskanie w krótkim czasie wiarygodnych wyników pomiarów nawet w przypadku dużych transformatorów z uzwojeniem dolnego napięcia w układzie trójkąta. Przewody pomiarowe używane z miernikami serii MTO3XX są kompatybilne z miernikami przekładni serii TTR300, dzięki czemu układ połączeń zestawiony do pomiaru rezystancji uzwojeń może być użyty do pomiarów przekładni transformatora bez straty czasu na wykonywanie nowych połączeń.