Menu

Moduł pomiarowy linii napowietrznych

Moduł pomiarowy linii napowietrznych

  • Sprzęt prosty w obsłudze
  • Wysoka rozdzielczość w bliskim i dalekim zakresie
  • Wysoki poziom sygnału w stosunku do zakłóceń oraz duża dynamika
  • Niezawodne rozładowanie niebezpiecznych napięć zaindukowanych w linii
  • Pomiary odcinków o długości ponad 1000 km

Urządzenie, wspólnie z reflektometrem Teleflex VX umożliwia wykrycie nieregularności impedancji w odłączonych liniach napowietrznych o wszystkich poziomach napięć. Wstępnie lokalizować można zwarcia, przerwy oraz stany pośrednie. Zestaw jest wykorzystywany głównie do sprawdzenia linii przed ponownym załączeniem aby uniknąć uszkodzeń spowodowanych falą wędrowną oraz narażania obsługi. Regularne kontrole umożliwią ponadto porównanie aktualnych pomiarów z danymi zapisanymi w pamięci reflektometru.