Menu

PowerDB™ Pro

Oprogramowanie do zarządzania pomiarami

Dokumentacja produktu
 • Aplikacja działająca w środowisku Windows, w czterech wersjach: ONBOARD, Lite, Advanced oraz Pro
 • Współpracuje z przyrządami pomiarowymi, wykorzystując transmisję szeregową, Ethernet albo USB (w zależności od urządzenia)
 • Umożliwia konfigurację planu testuprzed rozpoczęciem badań
 • Przetwarzanie, analiza,porównywaniewyników i obserwacja tendencjizmian
 • Scalanie wyników pomiarów uzyskanych w terenie z centralną bazą danych
 • Profesjonalna prezentacja danych w formie spersonalizowanych raportów

Formularze pomiarowe zostały przygotowane dla większości maszyn i aparatów elektrycznych obecnych na rynku. Aplikacja PowerDB wykorzystuje ponad 280 formularzy zgodnych z normami branżowymi. Pomimo ilości, ich obsługa jest bardzo intuicyjna, między innymi dzięki temu, iż ekrany wprowadzania danych oraz drukowania są identyczne. Co więcej, rozbudowana funkcja edytora aplikacji PowerDB pozwala na tworzenie własnych, spersonalizowanych formularzy pomiarowych. Formularze mogą również zostać zaprojektowanie w taki sposób, by współdziałały z innymi aplikacjami pomiarowymi, takimi jak Advanced Visual Test Software (AVTS) firmy Megger.

Oprogramowanie PowerDB zapewnia obszerną obróbkę informacji, w tym między innymi obliczanie równań, korekcja temperatury czy tworzenie wykresów. Możliwa jest również analiza tendencji zmian dla każdego badanego aparatu elektrycznego, która prowadzona jest na podstawie wykresów wyników uzyskanych we wcześniejszych pomiarach, zapisanych w bazie danych PowerDB lub importowanych z baz danych innych podmiotów. W oprogramowaniu PowerDB obserwacja tendencji zmian jest możliwa w dowolnym punkcie pomiarowym. Wykonanie analizy tendencji pozwala na wczesne wykrycie potencjalnych defektów, prowadzących finalnie do awarii.

Przygotowane protokoły mogą być przesyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej, zapisywane na płytach CD-ROM oraz na serwerze.

Aplikacja PowerDB wyróżnia się na rynku wieloma cechami oraz możliwościami:

 • Ponad 280 formularzy pomiarowych zgodnych z normami branżowymi
 • Analiza tendencji zmian wyników pomiarów
 • Projektowanie nowych formularzy pomiarowych lub dostosowywanie istniejących
 • Generowanie pełnej dokumentacji z badań w jednym kroku · Dostarczanie raportów w formie elektronicznej
 • Śledzenie, organizowanie oraz generowanie zleceń 
 • Zarządzanie danymi w środowisku rozproszonym
 • Rozbudowany system porządkowania protokołów z pomiarów
 • Sterowanie przyrządami pomiarowymi oraz pobieranie danych z tych instrumentów
 • Intuicyjna obsługa - identyczny wygląd ekranów wprowadzania danych i drukowanych formularzy
 • Importowanie danych z innych źródeł

Aplikacja PowerDB Pro jest rozbudowanym pakietem oprogramowania, przeznaczonym do zarządzania wynikami pomiarów odbiorczych, przeglądów okresowych oraz wykonywania doraźnych badań diagnostycznych. Dzięki aplikacji dane można importować z różnych źródeł, otrzymywać bezpośrednio z instrumentów lub też wprowadzać ręcznie. Wyniki pomiarów są synchronizowane w centralnej bazie danych oraz protokołowane w czytelnych, jednolitych raportach.

PowerDB Software

Onboard install files are for FREJA, RTMS, SMRT and STVI local device installation.

PC install is for remote operation of a wide range of Megger test instruments including FREJA, RTMS, SMRT, STVI and BITE5.