Menu

MTO250

50-amperowy miernik rezystancji uzwojeń transformatorów

  • Umożliwia pomiary rezystancji transformatorów o mocy sięgającej 1000 MVA
  • Maksymalny prąd pomiarowy 50 A
  • Wbudowana funkcja rozmagnesowywania rdzenia
  • Sterowany komputerowo i wyposażony we wbudowaną pamięć
  • Sprawdza poprawność pracy podobciążeniowych przełączników zaczepów
  • Zabezpieczenie przed przypadkowym przerwaniem przewodu prądowego (za pomocą przewodów napięciowych)

MTO250 jest przenośnym przyrządem do pomiaru rezystancji uzwojeń transformatorów. Umożliwia bezpieczne i dokładne wyznaczanie wartości rezystancji wszelkiego typu uzwojeń magnetycznych. Może on mierzyć rezystancję uzwojeń transformatorów, dławików kompensacyjnych i elektrycznych maszyn wirujących. Może także wykonywać pomiary niskiej rezystancji na przyłączach, stykach i obwodach sterujących.

Podwójny system wejść potencjałowych umożliwia pomiar rezystancji dwóch uzwojeń pierwotnych lub wtórnych, bądź jednoczesny pomiar jednego uzwojenia pierwotnego i jednego wtórnego. Metoda zdejmowania dwóch odczytów z podwójną iniekcją napięcia umożliwia bardzo sprawne pomiary aparatury elektrycznej.