Menu

SFX32

32 kV, 1750 J cable test and fault location system

  • Bezpieczna i szybka lokalizacja uszkodzeń kabli za pomocą najnowocześniejszej technologii Teleflex SX-1.
  • Silna energia udarowa ułatwia precyzyjną lokalizację uszkodzeń
  • Oferuje różne metody lokalizacji uszkodzeń

 

Surgeflex 32 to przenośna dopalarka z testerem i lokalizatorem uszkodzeń kabli niskiego i wysokiego napięcia. Do wstępnej lokalizacji uszkodzeń o wysokiej rezystancji pod napięciem sięgającym 32 kV służy technika ARM (odbicia łuku). W przypadku gdy jest potrzeba kondycjonowania (dopalania) uszkodzenia kablowego, moze zostać to wykonane poprzez krótkotrwałe dopalanie na wszystkich poziomach napięciowych.