Menu

MTO210

Miernik rezystancji uzwojeń transformatorów

  • 2 kanały bezpośredniego odczytu pomiaru w technice cyfrowej (od 1 µΩ do 2000 Ω)
  • Maksymalny prąd pomiarowy 10 A
  • Dokładność pomiaru na poziomie 0,25%
  • Wbudowana funkcja rozmagnesowywania rdzenia
  • Badanie pracy podobciążeniowych przełączników zaczepów
  • Obwód bezpiecznego rozładowania o działaniu bezzwłocznym

MTO210 jest przenośnym przyrządem do pomiaru rezystancji uzwojeń transformatorów pracującym pod napięciem. Umożliwia bezpieczne i dokładne wyznaczanie wartości rezystancji wszelkiego typu uzwojeń magnetycznych. Może mierzyć rezystancję uzwojeń transformatorów, dławików kompensacyjnych i elektrycznych maszyn wirujących. Może też wykonywać pomiary niskiej rezystancji na przyłączach, stykach i obwodach sterujacych. 

Miernik rezystancji nadaje się doskonale do badania uzwojenia i rezystancji stykowej przełączników zaczepów o zestyku przełącznym bezprzerwowym, a także do pomiarów regulatorów napięcia. Dzięki temu można sprawdzić, czy styki uległy przestawieniu lub korozji wżernej — miernik umożliwia rozróżnienie obu rodzajów usterek.